RSS

Arkiver fra 2. verdenskrig

Motstandsarkivet

Motstandsarkivet er en omfattende samling arkivmateriale fra okkupasjonstiden i Bergen og på Vestlandet som er bevart ved Bergen byarkiv.

De ukjente krigsarkivene

Når en arbeider i en arkivinstitusjon, blir en av og til slått av hvordan enkelte kilder blir brukt igjen og igjen, nesten til kjedsommelighet, mens andre blir liggende urørt. Ofte ganske ufortjent.

Dokumenter fra okkupasjonstiden

Den 9. april er det 70 år siden tyskerne okkuperte Norge. Bergen Byarkiv markerer dette med å vise digitaliserte dokumenter fra okkupasjonstiden.

Bestefar trodde det var dommedag

Den 20. april 1944 opplevde bergenserne den største katastrofen i byens 900-årige historie og den verste ulykken i Norge av sitt slag under 2.verdenskrig.

Inga Bentungs minnebok

Albumet som bergenskvinnen Inga Bentung donerte til Bergen Byarkiv er en enestående kilde til viten om hverdagslivet i en storby i det okkuperte Norge.

Presentasjoner

Her finner du en presentasjon av arkivene i Motstandsarkivet. Klikk på arkivets navn for å laste ned ei fullstendig arkivliste for det enkelte arkiv.