Arkivportalen

Bergen byarkiv i Arkivportalen

Arkivportalen er en nasjonal søketjeneste på tvers av arkivinstitusjoners kataloger. Her finner du informasjon om historiske arkiver og dokumenter som befinner seg i Bergen byarkiv og Norge for øvrig.