RSS

Byhistorie

Bergen byleksikon

Bergen byleksikon på Internett er en gratis og lett tilgjengelig tjeneste for alle.

Månedens dokument

Hver måned publiserer Byarkivet månedens dokument fra våre arkiver.

Fortellinger fra arkivet

Byarkivet gir deg godbiter fra arkivene og forteller noen av de mangfoldige historiene som finnes i våre magasiner.

Digitale fortellinger og utstillinger

Her finner du nettsiden om Årstad, nettutstillingen om bybrannen i 1916, fortellinger på Digitalt fortalt, samt en del andre mindre nettutstillinger.

Norges dokumentarv

Byarkivets arkiver i registeret Norges dokumentarv - et register over en del av de viktigste dokumentene i norsk historie, næringsliv, kulturliv og annen samfunnsvirksomhet.

Byarkivets publikasjoner

Oversikt over byarkivets publikasjoner for salg.

Arkivfaglig

Arkivfaglige artikler, rapporter, planer og lignende.

Byarkivets bibliotek

Bergen byarkiv har en stor samling bøker og tidsskrifter. Hovedsakelig er det litteratur med tema knyttet til Bergen.