Slik har vi organisert arbeidet med Dokken

Arbeidet med Dokken er organisert som et program, med et programstyre og en programleder.

Arbeidet med transformasjon av Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel vil bestå av flere prosjekter og aktiviteter som vil pågå samtidig og / eller overlappe. Med tanke på koordinering og samhandling på tvers både internt og eksternt, er arbeidet løftet ut av linjeorganisasjonen og organisert som program.

Programeier

Programmet ligger under Byråsavdeling for byutvikling. Programeier er kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke. 

Programleder

Programleder Laura Ve har det daglige ansvaret for å drifte programmet og iverksette og følge opp bestillinger, prosjekter og aktiviteter. ​

Tre prioriterte prosjekter

Siden oppstarten av programperioden i 2020 er det tre prosjekter som har hatt høy prioritet:

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet med å utvikle Dokken, kan du kontakte programleder Laura Ve, Byryrådsavdeling for byutvikling, telefon 913 05 175.

Følg oss på