Gå tilbake til:
Du er her:

Slik har vi organisert arbeidet med Dokken

Arbeidet med Dokken er organisert som et program, med et programstyre, en programleder og en intern og en ekstern ressursgruppe. Programmet består foreløpig av tre prosjekter.

Organisasjonskart
Slik har vi organisert arbeidet med Dokken
 

Arbeidet med transformasjon av Dokken fra godshavn til en fremtidsrettet bydel vil bestå av flere prosjekter og aktiviteter som vil pågå samtidig og / eller overlappe. Med tanke på koordinering og samhandling på tvers både internt og eksternt, er arbeidet løftet ut av linjeorganisasjonen og organisert som program.

Programstyret

Programstyret  består av kommunaldirektørene for kommunens ulike byrådsavdelinger og ledes av programeier og kommunaldirektør for Klima, miljø og byutvikling,  Anne Iren Fagerbakke.

Programstyret fastsetter programbeskrivelsen og har beslutningsmyndighet for senere revisjoner av styringsdokumentet for programarbeidet.

Programleder

Programleder Laura Ve har det daglige ansvaret for å drifte programmet og iverksette og følge opp bestillinger, prosjekter og aktiviteter i tråd med programbeskrivelsen

Intern ressursgruppe

Intern ressursgruppe består av representanter fra fag og ansvarsområder i de ulike byrådsavdelingene. Medlemmene i intern ressursgruppe skal bidra til forankring av arbeidet i organisasjonen, bidra med å avdekke risiko og mulige merverdier underveis, bidra til koordinering og kvalitetssikring av prosjekter og avdekke mulige overlapp, dobbeltarbeid og gjensidig nytteverdi av arbeid i linje.

Eksterne ressursgrupper​

I programarbeidet ønsker vi tett dialog og samarbeid med byen, representert av både næringsliv, kreative miljøer, fagmiljøer, innbyggere mfl. Vi har invitert ulike aktører innen næring/verdiskaping og innbyggerperspektiver til å bidra i arbeidet som medlemmer i eksterne ressursgrupper. Vi håper at aktørene vil bidra med innsikt, perspektiver, ideer og kvalitetssikring underveis i arbeidet. ​

Under er en oversikt over de vi ønsker å ha en tettere dialog med gjennom prosessen med parallelloppdragene, arbeidet med overordnet strategi og til dels også for arbeidet med arealstrategi (aktørbildet endrer seg noe i forhold til de ulike prosjektene).

De inviterte (aktuelle per juni 2020) er:

Bergen Næringsråd, Bergen Havn, Statsbygg, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Akvariet, Visit Bergen, Bergen sentrum AS, Vestland Fylkeskommune, Bergen Ateliergruppe og innbyggerperspektiver ved utvalgte velforeninger og borettslag​

I tillegg inviterer vi inn representanter fra for eksempel de etablerte rådene i Bergen kommune (eldre, personer med funksjonsnedsettelse, ungdom), barn og unges representant mfl. til forskjellige møter og arrangementer

Programmet består foreløpig av tre prosjekter:

  • Overordnet strategi
    Vi skal lage et forslag til overordnet strategi som skal gi retning og nødvendige rammer for utviklingen av Dokken.

  • Forberede etablering av utviklingsselskap
    Byrådsavdeling for finans, næring og eierskap samarbeid med Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling vil sette i gang et utredningsarbeid for å avklare hvordan og når et utviklingsselskap skal etableres.
  • Offentlig arealplan
    Plan- og bygningsetaten vil få ansvaret for å utarbeide offentlig arealplan for Dokken

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidet med å utvikle Dokken, kan du kontakte programleder Laura Ve, Byryrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, telefon 913 05 175.

Følg oss på