Gå tilbake til:
Du er her:

Arealstrategi som viser hovedgrepene

Vi skal arbeide med en offentlig arealplan som en del av utviklingsprogrammet for Dokken, og utarbeide en arealstrategi som er i tråd med den overordnede strategien for Dokken.

I prinsippsak om lokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken, vedtok bystyret 22.juni 2022 å inngå forhandlinger om alternativ A, tomten sør for Havnelageret.
Les omtale av byrådssaken

Arealstrategien har vært på høring, med høringsfrist 31.mai
Se de innkomne høringsinnspillene her

Arealstrategien skal vise hoveddisponering av området og gi grunnlag for politisk prinsippvedtak om byplangrep i 2021. Den skal være en konkretisering av de overordnede visjonene i form av byutviklingskonsept, og legge grunnlag for byutviklingsgrep i kommende juridisk arealplan(er). ​​

Siden transformasjonen vil skje over lang tid, vil den også gjøre det mulig å utvikle området trinnvis. ​​

​På bakgrunn av bystyrevedtaket og overordnede føringer er det formulert noen foreløpige mål for arealstrategien og området i regi av overordnet strategi for Dokken:

  • Transformasjon og utvikling av en ny sentrumsnær del av byen.​​
  • Bli et levende byområde for byens og regionens innbyggere.​​
  • Anvende bærekraftige energi- og miljøløsninger.​​
  • Bli en mangefasettert del av byen - med arbeidsplasser, boliger og service- og tjenestetilbud både i lokal og regional skala.​​
  • Utvikle gode byrom som er moderne og fleksible, samtidig som de bygger videre på Bergens byromstradisjon og struktur.​​
  • Sjøfronten skal være offentlig tilgjengelig.​​

 

Følg oss på