RSS

Arealplan

Dokken sør - Områderegulering

Gode offentlige rom, ny bynatur, høyfrekvent kollektivtilbud, miks av boligstørrelser og boligtyper og en tilgjengelig sjøfront. Dette er noen av målene for Dokken sør.

Arealstrategi som viser hovedgrepene

Bystyret har vedtatt en Arealstrategi for Dokken.