Gå tilbake til:
Du er her:

Arealstrategi som viser hovedgrepene

Bystyret har vedtatt en Arealstrategi for Dokken.

Bystyret behandlet Arealstrategi for Dokken den 22.februar 2023. Arealstrategien  skal legges til grunn, og gir bystyrets føringer for videre arbeid med transformasjon og utvikling av området.

Se planene for Dokken på 1-2-3 i videoen under: 

Arealstrategien viser hoveddisponering av området.  den er en  konkretisering av de overordnede visjonene i form av byutviklingskonsept, og legger grunnlaget for byutviklingsgrep i kommende juridiske arealplaner. 

Du kan også utforske forslaget i en kartfortelling ved å følge denne lenken, eller se i vinduet under:

Byplangrep og prinsipper for arealutviklingen

Arealstrategien foreslår en fleksibel og tilpasningsdyktig struktur som muliggjør flere alternative programmeringer (innhold og bruk) av kvartaler og bygningsmasse. Videre blir det viktig å sikre en påkobling til nærområder som Møhlenpris og Laksevåg, i tillegg til sentrum.

Gåbyen Bergen-konseptet er videreført gjennom 5 hovedprinsipper for transformasjonen av Dokken:

1.Utvikle landskap og historie

2.Møte sjøen med variert bruk

3.Lage byrom og natur på land og vann

4.Bruke fleksibel bystruktur og skape gode nabolag

5.Bygge gåbyen på Dokken

Trinnvis utvikling

Siden transformasjonen vil skje over lang tid, vil den også gjøre det mulig å utvikle området trinnvis. ​​

Se omtale av byrådsaken her 
 
Arealstrategien var på offentlig høring april-mai 2022. 
Se de innkomne høringsinnspillene her

Les også

Følg oss på