Gå tilbake til:
Du er her:
Laura Ve, leder for Program for Dokken i Bergen kommune.
JUSTERT FREMDRIFTSPLAN: – Det krever sin tid, engasjement og kompetanse å utvikle god by, og den tiden skal vi nå ta oss med Dokken, sier Laura Ve, leder for Program for Dokken i Bergen kommune.
Bilde: Håvard Prestegården

Mer tid er nødvendig for å lage en god arealstrategi for Dokken

Byrådet justerer fremdriftsplanen etter høringsinnspill.

Forslaget til arealstrategi for Dokken har skapt mye engasjement hos både innbyggere, naboer, fagfolk, næringsliv og det offentlige. Bergen kommune har mottatt nærmere 80 høringsinnspill.

Utstilling av Dokken
UTSTILLING: Forslaget til arealstrategi var utstilt tre ulike steder i byen i vår.
Bilde: Christine Hvidsten

Byrådet ser at det er nødvendig å jobbe enda mer med arealstrategien før den legges frem for bystyret. Målet er å ha klart et justert forslag innen våren 2022. Endringen i fremdriftsplanen får ingen konsekvenser for andre prosesser og prosjekter på Dokken.

Mer dialog og modning

Byrådet mener arbeidet med Dokken-programmet så langt har holdt både høyt tempo og høy kvalitet. Høringsforslaget til arealstrategien var et diskusjonsgrunnlag. Hensikten var ikke å fremme et ferdig forslag til bystyret så raskt som mulig, men å få mange gode innspill på struktur, identitet og prioritering av arealbruk.

Innspillene til strategien viser at det er mange og til dels motstridende interesser knyttet til arealbruk på Dokken. Det er derfor viktig å bearbeide forslaget i samarbeid med de som investerer sin tid og engasjerer seg i dette arbeidet. Det tar tid, engasjement og kompetanse å bygge en god by. Byrådet påpeker at å utvikle et så stort og sjønært område, sentralt i byen, er en mulighet Bergen ikke får igjen.

Nå planlegges det flere muligheter for medvirkning til høsten. Forhåpentlig vil det bli anledning til å ha fysiske arbeidsmøter, der naboer, innbyggere og profesjonelle aktører kan delta. 

– Vi starter i august med å legge en mer detaljert plan for det videre arbeidet, med flere muligheter for samarbeid og dialog, sier Laura Ve, leder for Dokken-programmet i Bergen kommune.

Byrådet mener at en justering av fremdriftsplanen vil gi den nødvendige tiden til å kunne ta høringsinnspillene på alvor og bearbeide arealstrategien i samarbeid med alle som har interesser i området.

– Vi har fått svært mange og konstruktive tilbakespill, og det setter vi stor pris på, sier Ve.

Opptatt av arkitektur, bomiljøer og sjøen

Forslaget til arealstrategi var på høring i vår. Kommunen mottok innspill fra privatpersoner, offentlige instanser, kommunale etater, næringsaktører, foreninger og organisasjoner. Enkelte temaer går igjen, som for eksempel:

Blir det gode nabolag og boliger for alle?

Arkitektur og identitet – hvordan skal Dokken se ut?

Møtet med sjøen – skal det være kaier og brygger, eller laguner og sand?

Skal en fylle ut i sjøen for å kunne bygge mer?

Hvor mye havnevirksomhet skal finnes på Dokken?

Det er også flere som påpeker at en hadde mange muligheter til samhandling og dialog i 2019 og 2020, men at korona-pandemien har gjort dette vanskelig våren 2021. Det er sterke ønsker om mer dialog, samhandling og ikke minst tid for å modne prosessen, slik at en ikke tar for raske beslutninger.