RSS

Psykisk helse

KKPH: Aktuelt i Kunst, kultur og psykisk helse

Her kan følge med på aktuelle nyheter og informasjon om aktiviteter innen Kunst, kultur og psykisk helse.

KKPH: Tidsskriftet Kraftverk

Liker du å skrive? Vil du sende tekster til oss og få disse vurdert for utgivelse? Kraftverk er en dikt- og kortprosasamling for uetablerte skrivere.

Linken musikkverksted

Et sosialt musikktilbud tilrettelagt for eldre ungdom og voksne som trenger et møtested i trygge omgivelser, på grunn av psykiske utfordringer, ensomhet, eller andre årsaker.

MOT 82 - Musikkoppfølgingstilbud for voksne

MOT82 er et oppfølgingstilbud på dagtid for voksne over 20 år med psykiske utfordringer. Det er et fritidstilbud der ressursene, musikkgleden og det friske i mennesket står i fokus.

Pøbelscenen - Fellesskap og mangfold i trygge rammer

Pøbelscenen er en såkalt «forsterket» scene, noe som betyr at den passer ekstra godt for dem som er usikre, har psykiske utfordringer, eller av andre grunner trenger ekstra trygghet.

KKPH: Visuelle uttrykk

KKPH arrangerer kurs med profesjonelle kunstnere innen visuelle uttrykk, slik som tegning, maleri, stofftrykk, søm og redesign samt ulike grafiske teknikker som silketrykk og dyptrykk.

KKPH: Tankerom - Kurs innen ulike kunstfelt

Kunne du tenke deg å gå på kurs hos en musiker eller en kunstner i en periode? Arbeide sammen med andre i et musikkstudio eller atelier?

KKPH: Den kulturelle lykkepillen

Den kulturelle lykkepillen tilbyr et mangfoldig kulturprogram i aktivitetshus og tilrettelagte møteplasser for mennesker med psykiske helseplager.

KKPH: Les eller kjøp tidligere utgaver av Kraftverk

Gikk du glipp av en utgave av Kraftverk, eller er det noe du har lyst til å lese om igjen? Da kan du laste ned eller kjøpe tidligere utgaver her.

KKPH: Nettgalleri

KKPH har lenge hatt eget nettgalleri. Inntil vi åpner igjen, er du velkommen til å ta kontakt med oss og søke om utstillingsplass.