Gå tilbake til:
Du er her:
Bildet viser Brynjulf Stige, leder ved Gamut og prosjektleder i Polyfon, og byråd Beate Husa.
FIKK PRIS: Brynjulf Stige tok imot forsknings- og innovasjonsprisen under Kunnskapskommunekonferansen 2019. Her sammen med byråd Beate Husa.
Bilde: Endre Hovland

Fikk pris for forskning på musikkterapi

Griegakademiets senter for musikkterapiforskning fikk forsknings- og innovasjonsprisen under Kunnskapskommunekonferansen 2019.

Prisen gikk til Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (Gamut) og kunnskapsklyngen Polyfon. Brynjulf Stige, leder ved Gamut og prosjektleder i Polyfon, tok imot prisen.

– Veldig kjekt at aktørene i Kunnskapskommunen ser verdien av arbeidet vårt, og vi håper og tror at dette både vil øke kommunenes bevissthet om musikkterapiens muligheter og bevisstheten i musikkterapimiljøet om de viktige utviklingsprosessene som nå pågår i kommunene, sier Brynjulf Stige.

Han registrerer en merkbar økning i interessen for musikkterapi i helsesektoren.

– Det er nærmest en eksplosjon i interesse. Slik jeg tolker dette, har helse- og omsorgstjenestene fått øynene opp for at forskingsgrunnlaget for musikkterapi begynner å bli solid. Like viktig er det sikkert at det er stor interesse for musikkterapiens muligheter til å styrke brukermedvirkning, egenaktivitet og ressurser i lokalmiljøet, sier han.

Gir bedre tilbud i kommunehelsetjenesten

Priskomiteen trekker i sin begrunnelse frem at Gamut har forbedret musikkterapitilbudet i kommunehelsetjenestene, i tillegg til å bidra til utviklingen av et forskningsområde.

– Ikke minst har miljøet bidratt til et ekte alternativ til medikamenter, heter det i begrunnelsen fra komiteen.

– Innovasjon i offentlig sektor

Musikkterapi er en veldokumentert, men lite anvendt helseressurs i helse- og omsorgstjenestene. Gamut og Polyfon arbeider derfor med å kombinere tjenesteutvikling og behovsidentifisert forskning med internasjonalt orientert toppforskning.

– Disse musikkterapimiljøene bidrar dermed sterkt både til forskningsbaserte tjenester og til praksisnær forskning, og utgjør et konkret eksempel på hvordan forskning bidrar til innovasjon i offentlig sektor, heter det i juryens begrunnelse.

Forskningssamarbeid

Forsknings- og innovasjonsprisen deles ut av satsingen Kunnskapskommunen, et samarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner om forskning på kommunale tjenester. Prisen overrekkes på den årlige konferansen til Kunnskapskommunen.

Slik beskriver priskomiteen Brynjulf Stige:

«Han var den første lederen for musikkterapiutdannelsen på Sandane i Sogn og Fjordane, og det var han som tok initiativ til flytteprosessen til Bergen i 2006 da musikkterapimiljøet Gamut ble bygget opp her. Brynjulf har vært leder for senteret siden starten, og det har vært mye nybrottsarbeid. Gamut er et tvillingsenter med én fot i UiB og én fot i Norce, og Brynjulf har mestret å holde fagmiljøet samlet på tvers av institusjonene. (..) Brynjulf har hatt mange dyktige og initiativrike folk med seg i etableringen av Gamut, men i arbeidet med denne prisen har det i flere sammenhenger blitt kommentert at Gamut ikke hadde vært det samme uten Brynjulf som drivkraft, inspirator, fagmann og nettverksbygger.»

 

Musikkterapi:

Musikkterapi er brukt i arbeid med alle aldersgrupper, og er en metode for å få frem egenverdien hos mennesker.

De musikkterapeutiske tjenestene supplerer tradisjonelle helse- og omsorgstjenester, ved å legge vekt på det helseøkonomiske og helsefremmende potensialet i å hjelpe personer til å ta i bruk egne ressurser i en sosial sammenheng.

Siden GAMUT ble etablert har tallet på musikkterapistillinger i bergensregionen økt fra under ti til over 50, noe som viser at kommunene og helseforetakene ser mulighetene og velger å prøve ut denne nye tilnærmingen til helse og omsorg.