Om Kunnskapskommunen bilde

Om Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest er en kunnskapssatsing i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Åtte kommuner og syv forskningsinstitusjoner samarbeider om å styrke forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling i tjenestene – for at innbyggerne kan få de beste kunnskapsbaserte tjenestene.

I Kunnskapskommunen bygger vi bro mellom kommunen og forskningsmiljøene, og tilrettelegger for gode samarbeid som alle parter tjener på. Vi betjener alle forsknings- og innovasjonshenvendelser til kommunene, koordinerer prosjektsamarbeid, og utvikler strukturer, tiltak og arrangementer for å styrke at kommunenes virksomheter jobber kunnskapsbasert. Kunnskapskommunene arrangerer også en konferanse annethvert år for samarbeidet, og deler ut kommunenes forsknings- og innovasjonspris.

Hvem er Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest?

Partnerne i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest har inngått formelle avtaler, og medfinansierer, sammen med Bergen kommune og eksterne prosjektmidler, seks rådgivere i samarbeidet. Kunnskapskommunen består av en kommunegruppe med representanter fra alle de åtte kommunene, og en styringsgruppe med toppledelsen fra partnerne.

Samarbeidet ledes av Bergen kommune ved Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg (BEHO). Etat for barn og familie ved Byrådsavdeling for barnevern, sosiale tjenester og mangfold (BBSM) er også representert i samarbeidet. Øvrige kommuner som er med er Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Masfjorden, Vaksdal og Voss Herad. Kunnskapsinstitusjonene som er med i samarbeidet er Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, NORCE, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Folkehelseinstituttet og VID vitenskapelige høgskole.

Hva er Kunnskapskommunen opptatt av?

  • Å generere forskningsaktiviteter ut ifra behov (prioriteringer, kunnskapshull m.m.)
  • Å bli bedre brukere av eksisterende forskningskunnskap
  • Å løfte rammebetingelsene for forsknings- og utviklingsarbeid i kommunene

Hvilke fokusområder jobber vi med?

  • Forskning
  • Innovasjon 
  • Kompetanse og utdanning

 

Ønsker du å samarbeide med Kunnskapskommunen om prosjekter innen forskning, utdanning eller innovasjon?

Klikk her for å lese mer om hvordan man sender inn forskningshenvendelser

Eller send oss en e-post

 

Mer om våre fokusområder:

Forskning

Kunnskapskommunen er en viktig samarbeidsarena for å få til god og samfunnsnyttig forskning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kommunene har store samfunnsoppgaver som skal møtes, og har derfor også førstehånds kunnskap om hvor utfordringene ligger. De vet hvilke behov som bør adresseres, og hvordan forskning kan bidra til å løse dette. Samarbeidet gjør kommunene i bedre stand til å sette agenda for forskningen, forske med og delta aktivt i kunnskapsarbeidet. Slik kan forskningen orienteres mot brukerne – enten det er kommunene som er brukere av forskning og kunnskap, eller innbyggerne som er brukere av kommunenes tjenester. Som resultat får vi en kunnskapsutvikling som er rettet mot samfunnets og innbyggernes behov.

Innovasjon

Forskningsbasert innovasjon skal sørge for smarte og effektive løsninger for innbyggerne og deres ulike behov. Teknologi og digitalisering åpner for nye måter å styrke kvaliteten, eller nå flere innbyggere med tjenestetilbudet. Men innovasjon er også nye aktiviteter, tiltak eller måter å organisere tjenestene på. Kommunene jobber med forskningspartnere for å få vellykkede innovasjoner som er basert på god kunnskap om nytte og behov. Vi ønsker også at det følgeforskes på utviklingen av nye tjenester, for å sikre at disse fungerer hensiktsmessig.

Kompetanse og utdanning

Kunnskapskommunen jobber også for at helse- og omsorgsutdanningene skal svare til dagens kunnskapskrav. Vi har en tjenesteutvikling i stadig endring. Nye digitale tjenester til innbyggerne, velferdsteknologi eller elektroniske pasientjournaler påvirker måten man jobber på, og nye behov eller ny kunnskap stiller nye krav til hvordan man utfører tjenestene. Utstrakt samarbeid med utdanningsinstitusjonene hjelper kommunene med å utvikle sin kompetanse, og det hjelper utdanningene med ta inn perspektiver fra tjenestene og møte endrede kompetansebehov.