Gå tilbake til:
Du er her:
Styringsgruppen bilde
Bilde: Asle Bentzen

Styringsgruppen

Kunnskapskommunens styringsgruppe gir strategiske råd og innspill til Kunnskapskommunen. Gruppen består av ledelsen hos våre forskningspartnere og to rådmenn fra kommunene.

Disse er med i styringsgruppen:

 • Leder: Kjell Wolff, kommunaldirektør, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
 • Dag Rune Olsen, rektor, Universitetet i Bergen
 • Berit Rokne, rektor, Høgskolen på Vestlandet
 • Ingvild Eide Graff, forskningsdirektør, NORCE
 • Randi-Luise Møgster, viseadministrerende direktør, Helse Bergen
 • Kåre Birger Hagen, fagdirektør, Folkehelseinstituttet
 • Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør, Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Anita Lyssand, prodekan, VID vitenskapelige høgskole
 • Eystein Venneslan, rådmann, Askøy kommune
 • Martin W. Kulild, rådmann, Meland kommune
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør, KS