Styringsgruppen

Kunnskapskommunens styringsgruppe gir strategiske råd og innspill til Kunnskapskommunen. Gruppen består av ledelsen hos våre forskningspartnere og representanter fra kommunene.

Medlemmer i styringsgruppen:

 • Margareth Hagen, rektor, Universitetet i Bergen
 • Gunnar Yttri, rektor, Høgskulen på Vestlandet
 • Jon Harald Kaspersen, konserndirektør Helse og samfunn, NORCE
 • Randi-Louise Møgster, viseadministrerende direktør, Helse Bergen
 • Kåre Birger Hagen, fagdirektør, Folkehelseinstituttet
 • Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør, Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Bård Mæland, rektor, VID vitenskapelige høgskole

Kommunemedlemmer:

 • Leder: Ingelin Søraas, administrasjonssjef, Bergen kommune - Byrådsavdeling for Eldre, helse og omsorg
 • Eystein Venneslan, kommunedirektør, Askøy kommune
 • Martin W. Kulild, ass. kommunedirektør, Alver kommune

Observatører:

 • Monica Petersson, KS
 • Hedda Eilertsen Barvik, KS