Kommunegruppen

Kommunegruppen består av representanter fra alle kommunene i samarbeidet. Den skal fungere som en arena for å jobbe sammen rundt felles behov, utfordringer, muligheter og konkrete samarbeid.

Disse er tilknyttet kommunegruppen:

 • Liv Olsen, seniorrådgiver, fagavdeling helse og omsorg, Askøy kommune
 • Anne Hildegunn Færøy, kommunalsjef helse og velferd, Austrheim kommune
 • Oddvin Arne Neset, helse- og oppvekstleiar, Masfjorden kommune
 • Helge Kvam, fagansvarleg Fagutvikling stab helse og omsorg, Alver kommune
 • Pia Syversen, fagansvarlig Helse og omsorg, Alver kommune
 • Bodil Lunde Hansen, rådgiver Fagstab pleie og omsorg, Bjørnafjorden kommune
 • Anne-Lise Aaseng, rådgiver Fagstab og felles satsingar, Bjørnafjorden kommune
 • Solrun Hauglum, kommunalsjef for helse og omsorg, Vaksdal kommune
 • Anita Lønnebakken Sævild, rådgiver, Vaksdal kommune
 • Gullborg Rekve, stabsleiar for helse og omsorg, Voss Herad
 • Elizabeth Bell, Voss Herad
 • Tom Gundersen, rådgiver KS Vest-Norge
 • Eirik Vestrheim, seksjonssjef plan og utvikling, Bergen kommune
 • Ingelin Søraas, administrasjonssjef, Bergen kommune
 • Anne Marita Milde, fagleder Kunnskapskommunen, Bergen kommune
 • Lars Bergesen, FoU-rådgiver, Bergen kommune
 • Cathrine Horn Sommersten, FoU-rådgiver, Bergen kommune
 • Herdis Moldøen, KSF-koordinator, Bergen kommune
 • Karen Haugvaldstad, rådgiver, Bergen kommune
 • Frode Aass Kristiansen, FoU-rådgiver, Bergen kommune