Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunegruppen

Kommunegruppen består av representanter fra alle kommunene i samarbeidet. Den skal fungere som en arena for å jobbe sammen rundt felles behov, utfordringer, muligheter og konkrete samarbeid.

Disse er tilknyttet kommunegruppen:

 • Marte Haaland, fou-rådgiver, Bergen kommune
 • Lars Bergesen, fou-rådgiver, Bergen kommune
 • Liv Olsen, seniorrådgiver, fagavdeling helse og omsorg, Askøy kommune
 • Monika Kvamme, avdelingsleder, pleie og omsorg, Austrheim kommune
 • Oddvin Neset, helse- og oppvekstleiar, Masfjorden kommune
 • Helge Kvam, Fagansvarleg Fagutvikling stab helse og omsorg, Alver kommune
 • Hilde Storum, assisterende enhetsleder, Luranetunet bu- og behandlingssenter, Os kommune
 • Nina Marie Kvamme, leder helse, omsorg og sosial, Osterøy kommune
 • Solrun Hauglum, kommunalsjef for helse og omsorg, Vaksdal kommune
 • Anita Lønnebakken Sævild, enhetsleder for hjemmetjenesten, Vaksdal kommune
 • Gullborg Rekve, Stabsleiar for helse og omsorg, Voss herad kommune
 • Kari Sunnevåg, leder, USHT Hordaland