Gå tilbake til:
Du er her:
Kunnskapskommunens kommunegruppe
Fra venstre: Berit Angelskår, Kari Sunnevåg, Hilde Storum, Marianne N. Solbakk, Leni Dale, Liv Olsen, Solrun Hauglum, Lars Bergesen, Nina Marie Kvamme, Helga Irene Ellingsen, Helge Kvam og Benedicte Løseth.
Bilde: Asle Bentzen

Kommunegruppen

Kommunegruppen består av representanter fra alle kommunene i samarbeidet. Den skal fungere som en arena for å jobbe sammen rundt felles behov, utfordringer, muligheter og konkrete samarbeid.

Disse er tilknyttet kommunegruppen:

 • Marianne N. Solbakk, fou-rådgiver, Bergen kommune
 • Berit Angelskår, fou-rådgiver, Bergen kommune
 • Lars Bergesen, fou-rådgiver, Bergen kommune
 • Liv Olsen, seniorrådgiver, fagavdeling helse og omsorg, Askøy kommune
 • Olav Mongstad, assisterende rådmann, Austrheim kommune
 • Monika Kvamme, avdelingsleder, pleie og omsorg, Austrheim kommune
 • Leni Dale, kommunalsjef for helse og omsorg, Lindås kommune
 • Helga Irene Ellingsen, leder for helse, omsorg og sosial, Masfjorden kommune
 • Helge Kvam, rådgiver, Meland kommune
 • Hilde Storum, assisterende enhetsleder, Luranetunet bu- og behandlingssenter, Os kommune
 • Nina Marie Kvamme, leder helse, omsorg og sosial, Osterøy kommune
 • Grete Algrøy Herøy, kommunalsjef for helse og omsorg, Radøy kommune
 • Solrun Hauglum, kommunalsjef for helse og omsorg, Vaksdal kommune
 • Anita Lønnebakken Sævild, enhetsleder for hjemmetjenesten, Vaksdal kommune
 • Berit Kleppe, avdelingsleder for rus og psykiatri, Voss kommune
 • Kari Sunnevåg, leder, USHT Hordaland