Gå tilbake til:
Du er her:

Helse og omsorg tar viktig steg for å få tjenester som virker

Kommunenes helse- og omsorgstjenester har nå fått en helt ny måte å få oppdatert kunnskap som kan brukes til å utvikle tjenestene videre.

Kunnskapsoppsummeringer om demens og velferdsteknologi

Flere kunnskapsoppsummeringer fra pilotprosjektet med Kunnskapskommunen og FHI er nå klare, og legges ut for alle interesserte . Hva har disse oppsummeringene å si for helse- og omsorgstjenestene?

Nye kunnskapsoversikter skal utføres

Det har vært stort påtrykk av forslag til Kunnskapskommunens "Pilot for kunnskapoppsummeringer med kommunene". Av 57 nye forslag er 3 prioritert av prosjektets styringsgruppe.

Bergen får nøkkelrolle i forskningssamarbeid på Vestlandet

Bergen og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest får status som pilot for Regionalt samarbeidsorgan for forskning innen helse- og omsorgstjenester.

Forske med kommunen?

Er du interessert i samarbeide med kommunen om prosjekter innen forskning, innovasjon og utdanning? Da kan du henvende deg til oss via vårt nettskjema.

EU- midler til Vaksdal kommune

Vaksdal kommune er partner i et unikt EU-prosjekt med mål om å utvikle og teste ut modeller for å fremme digital- og innovasjonskompetanse hos helsepersonell.

Tilgang til faglitteratur for kommuneansatte

Visste du at du som ansatt i kommunen har tilgang til universitets- og høyskolebibliotekene?

Har fått forskningspenger til storsatsing på folkehelse og helsedata

Nye måter å bruke helsedata på skal gjøre kommunene i stand til å gi bedre tjenester til innbyggerne.

Resultater fra pilot for kunnskapsoppsummeringer

Resultatene fra første behandlingsrunde i pilot for kunnskapsoppsummeringer er nå klare. Med hele 66 stilte forslag vitner pilotprosjektet om at det treffer et stort behov i kommunene.