RSS

Publisert FHI-rapport om kunnskapsoppsummeringsprosjektet

FHI, Høgskulen på Vestlandet, Stavanger og Bergen kommune har utgitt en FHI-rapport som samler erfaringer med to utprøvinger (modeller) for et kunnskapsstøttesystem.

Forskningsomtaler: helseeffekt av langvakter og sammenhenger mellom langvakter og uønskede hendelser

Bergen kommune, ved Etat for tjenester til utviklingshemmede og Alver kommune ønsket å få vite hvordan lange vakter, 10 til 14,5 timer, både på dag og natt påvirker de ansatte og arbeidsplassen.

Forskningsomtale: digital oppfølging av pasienter med kroniske sår

Digital oppfølging av pasienter med kroniske sår gir trolig halvert risiko for amputasjon og noe kortere tid til sårtilheling, viser en systematisk oversikt fra 2020.

Ny forskningsomtale: Musikkterapi etter hjerneslag

Musikkterapi for pasienter med afasi etter hjerneslag har positiv effekt på utfall knyttet til kommunikasjon og språk viser en oversikt over effektstudier fra 2021.

To forskningsomtaler om kompenserende tiltak i barnevernet

To oppsummerte oversikter viser til kompenserende tiltak som kan redusere risiko for akutt plassering av barn utenfor hjemmet og hindre frafall og underprestasjon i skolen.

Ny forskningsomtale: Opplæring kan fremme sunn seksuell helse hos utviklingshemmede

Målrettet opplæring i seksuell helse og intime forhold kan muligens ha effekt på kunnskapsnivå, holdninger og adferd hos personer med utviklingshemming, viser en systematisk oversikt fra 2019.

Forsknings- og innovasjonspris

Nominer en god kandidat! Prisen deles ut til en person, eller et miljø, som har gitt et fremragende bidrag til forskning og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Tre forskningsomtaler om velferdsteknologi

Kan bruk av teknologi støtte personar med funksjonshemming i kvardagen? Tre forskningsomtalar viser til delvis svært stor effekt.

Helse og omsorg tar viktig steg for å få tjenester som virker

Kommunenes helse- og omsorgstjenester har nå fått en helt ny måte å få oppdatert kunnskap som kan brukes til å utvikle tjenestene videre.

EU- midler til Vaksdal kommune

Vaksdal kommune er partner i et unikt EU-prosjekt med mål om å utvikle og teste ut modeller for å fremme digital- og innovasjonskompetanse hos helsepersonell.