Gå tilbake til:
Du er her:

Ny lansering av kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger

Kunnskapskommunen har den siste tiden utviklet et system for kunnskapsoppsummeringer for at kommuner i større grad skal bli aktive brukere av forskning. Nå utvides satsningen til hele Vestlandet.

Forskningssamarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner i vest

Regionalt Samarbeidsorgan Vest etableres nå som et nettverk mellom kommunene på Vestlandet og forskningssektoren i regionen. Hensikten er å skape en infrastruktur for relevant forskning for kommunene.

Tilgang til faglitteratur for kommuneansatte

Visste du at du som ansatt i kommunen har tilgang til universitets- og høyskolebibliotekene?

Fikk pris for forskning på personer med ruslidelser og hepatitt C

Vinneren av Kunnskapskommunens Forsknings- og innovasjonspris 2020 er professor i allmennmedisin og fastlege Lars T. Fadnes for hans ledelse av INTRO-HCV prosjektet.

Helse og omsorg tar viktig steg for å få tjenester som virker

Kommunenes helse- og omsorgstjenester har nå fått en helt ny måte å få oppdatert kunnskap som kan brukes til å utvikle tjenestene videre.

EU- midler til Vaksdal kommune

Vaksdal kommune er partner i et unikt EU-prosjekt med mål om å utvikle og teste ut modeller for å fremme digital- og innovasjonskompetanse hos helsepersonell.