Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Forsknings- og innovasjonspris

Nominer en god kandidat! Prisen deles ut til en person, eller et miljø, som har gitt et fremragende bidrag til forskning og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Forskningsomtale: Tavle- og klyngemøter i helsetjenesten

Klyngemøter med visualisering på tavler kan betre teamsamarbeid og kvaliteten i helsetenestene, men det er behov for meir forsking.

Forskningsomtale: Tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell

FHI har levert en forskningsomtale av en systematisk oversikt over hvordan en kan rekruttere og beholde leger og annet helsepersonell i utkantstrøk.

Tre forskningsomtaler om velferdsteknologi

Kan bruk av teknologi støtte personar med funksjonshemming i kvardagen? Tre forskningsomtalar viser til delvis svært stor effekt.

Ny forskingsomtale: Boligformer for eldre

Kva faktorar er viktige for eldre når dei skal velgje bustad? Ny forskingsomtale frå Folkehelseinstituttet kan hjelpe kommunar når dei skal utforme nye bustadprosjekt for eldre.

Tilgang til faglitteratur for kommuneansatte

Visste du at du som ansatt i kommunen har tilgang til universitets- og høyskolebibliotekene?

Helse og omsorg tar viktig steg for å få tjenester som virker

Kommunenes helse- og omsorgstjenester har nå fått en helt ny måte å få oppdatert kunnskap som kan brukes til å utvikle tjenestene videre.

EU- midler til Vaksdal kommune

Vaksdal kommune er partner i et unikt EU-prosjekt med mål om å utvikle og teste ut modeller for å fremme digital- og innovasjonskompetanse hos helsepersonell.