Forske med kommunene?

Er du interessert i samarbeide med én eller flere av kommunene i Kunnskapskommunen om prosjekter innen forskning, innovasjon og utdanning? Da kan du henvende deg til oss via vårt nettskjema.

Forske med kommunen? bilde
Slik ser skjema for forskningshenvendelser ut. Logg inn på lenken nedenfor for å benytte løsningen
Bilde:  

Kunnskapskommunen tar imot henvendelser fra forskere, masterstudenter og andre miljøer som ønsker samarbeidsprosjekter om forskning, innovasjon og utdanning. Det nettbaserte skjemaet gjør denne prosessen enklere for begge parter.

Hva skal meldes inn i skjemaet?

  1. Forsknings- og innovasjonsprosjekter: Prosjekter som allerede har fått finansiering, og forespørsler om søknadssamarbeid om eksterne midler
  2. Masteroppgaver
  3. Utdanningssamarbeid: Større utviklingssamarbeid om innhold i utdanningene (for eksempel søknader til HK-dir).

For samarbeid på lavere grad enn master tar du kontakt med den aktuelle etaten eller tjenesten.

Her kommer du til skjema for forskningshenvendelser

Behandling av forskningshenvendelser

Skjemaet gjør at kommunene får den informasjonen de trenger for å behandle en henvendelse, og slik sikrer en god og raskere beslutningsprosess. I tillegg til informasjon om prosjektet, inkluderer skjemaet spørsmål om hvordan kommunen skal bidra i prosjektet og hvordan resultater fra samarbeidet vil ha nytte for kommunen. Alle henvendelsene må forankres i den aktuelle etaten. Svartid vil derfor variere og er avhengig av kapasitet.

Ta kontakt i god tid

Brenner du inne med en god ide til søknad om eksterne midler? Ta kontakt i god tid. Du kan gjerne starte dialog med den aktuelle etaten eller tjenesten før du henvender deg via nettskjemaet. For å få til gode samarbeid og sikre at forskningen har nytte for innbyggerne som bruker kommunenes tjenester er det viktig at kommunen involveres på et tidlig tidspunkt i planleggingen av prosjektet. Dette gjelder spesielt for prosjekter hvor kommunen er tiltenkt eierskap.

Kapasitet

Kommunen har i utgangspunktet ikke egne ressurser til å delta i prosjekter. Det kan dermed være behov for frikjøp av ressurser i kommunen, eller å ansette en intern koordinator eller prosjektmedarbeider. Delte stillinger mellom akademia og kommunene er også et alternativ. Erfaringsvis kjennetegnes de gode prosjektene av at det er nok ressurser til å følge opp prosjektet fra kommunens side, og at en jobber mot resultater basert på felles målsetninger. Derfor er det viktig at dette tas høyde for i søknader, budsjettering og planlegging av prosjekter.

Tips

  • Skjemaet kan brukes til å kontakte alle kommunene i Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. Hvis du ønsker dette kan du opplyse om hvilke kommuner du ønsker å komme i kontakt med i henvendelsen. (Det jobbes med å utvikle alternativer for dette i skjemaet.)
  • Det er mulig å lagre skjemaet før innsending. Når du velger "Lagre og lukk" lagres skjemaet på "Min side" på Bergen kommunes nettsider. Derfor må du logge inn igjen derfra for å fortsette utfyllingen av skjemaet. (Du finner lenke til "Min side" på Bergen kommunes forside.)