Kunnskapskommunekonferansen Vest

Kunnskapskommunekonferansen Vest 2024: Ny giv! Overordnet satsing på forskning i kommunale helse- og omsorgstjenester

Klyngesamarbeidet Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest har en egen konferanse og vi ønsker å invitere alle som er interessert i hvordan kommuner, universiteter, forskningsinstitutt og andre organisasjoner kan jobbe sammen for å finne gode, forskningsbaserte løsninger for fremtiden i kommunale helsetjenester. 

Se program for Kunnskapskommunekonferansen Vest 2024: Ny giv! Overordnet satsing på forskning i kommunale helse- og omsorgstjenester: 

Sted: Universitetsaulaen, Muséplassen 3, 5007 Bergen
Når: 5. september kl. 09.00-15.30 (registrering fra 08.30)
Pris: Arrangementet er gratis.
Bevertning: Det blir servert lunsj. For å unngå matsvinn er det bindende påmelding. 

MELD DEG PÅ ÅRETS KONFERANSE! 

Har du spørsmål om konferansen, kontakt oss gjerne: kunnskapskommunen@bergen.kommune.no

Program fra tidligere konferanser: