Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommunes offentlige ph.d.-kandidater

I 2016 fikk Bergen kommune sine to første offentlige ph.d.-kandidater.

Målet med ordningen fra Forskningsrådet er å sikre langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, samtidig som man vil styrke samspillet mellom akademia og offentlig sektor.

Stillingene finansieres 50% av Forskningsrådet og 50% av kommunen.

Janiche Helen Pedersen: Videregående elever med situasjonsangst som har tilrettelagt kroppsøving – tanker om og erfaringer med kroppsøvingstimer og syn på egen kropp

Janiche Helen Pedersen
Janiche Helen Pedersen
 

Janiche Helen Pedersen fra Ergo- og fysioterapitjenesten er i gang med en doktorgrad om tilrettelagt kroppsøving og syn på egen kropp. Prosjektoppstart var 01.10.16 og prosjektet avsluttes høsten 2019.

Målet med studien er å utforske ungdom sine erfaringer med og tanker om ordinær kroppsøving og tilrettelagt kroppsøving, samt deres forhold til egen kropp og fysisk aktivitet mer generelt. For å få et bredere bilde av kroppsøvingsfagets plass og innhold i videregående skole er det videre en målsetting å få mer kunnskap om kroppsøvingslærernes perspektiv.

Prosjektet består av tre delstudier:

  • Undersøke videregående elevers erfaring fra og tanker om kroppsøvingstimer og syn på egen kropp.
  • Ta for seg videregående elever med situasjonsangst og sosiale/emosjonelle vansker som har tilrettelagt kroppsøving – tanker om og erfaringer med kroppsøvingstimer og syn på egen kropp.
  • Se på kroppsøvingslæreres syn på kroppsøvingsfagets plass i skolen, og kroppsøvingslæreres erfaringer fra og synspunkter på kroppsøvingstimene.

Hovedveileder er professor Målfrid Råheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Gunnhild Johnsen Hjetland: Effekten av lysterapi-rom på sykehjemspasienter med demens – DEM.LIGHT

Gunnhild Johnsen Hjetland
Gunnhild Johnsen Hjetland
 

Gunnhild Johnsen Hjetland avsluttet sin profesjonsutdanning i psykologi ved UiB våren 2016. Prosjektoppstart var 01.09.16 og går over tre år.

Gunnhild Johnsen Hjetland deltar i et omfattende forskningsprosjekt som undersøker effekten av lys på søvn og mental helse hos personer med demens i sykehjem. Forskningsprosjektet kalles DEM.LIGHT. Hos personer med demens ser man ofte alvorlig forstyrrelse av søvnmønsteret, som videre har negative effekter på blant annet humør og velvære. Lys er den viktigste kilden for å justere døgnrytmen. Tidligere studier har vist at lysbehandling kan ha en effekt på søvn og mental helse hos personer med demens. I DEM.LIGHT vil vi forandre lyseksponeringen ved hjelp av takmontert lys i fellesarealet på sykehjem og deretter vurdere effekten på blant annet søvn og humør hos beboere og ansatte. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Det Psykologiske Fakultet, Universitetet i Bergen (UiB) og Bergen kommune.

Hovedveileder er førsteamanuensis Elisabeth Flo, Institutt for klinisk psykologi, UiB.

Byrådsavdeling for helse og omsorg er arbeidsgiver for Hjetland og Pedersen i prosjektperioden. Kandidatene deler kontortiden mellom UiB og Byrådsavdeling for helse og omsorg.

 

Flere artikler