Gå tilbake til:
Du er her:

Faggruppen

Kunnskapskommunen har en faggruppe som primært består av forskere. Gruppen bidrar med råd til faglig utvikling, støtte til våre løpende prosesser, og utvikling av fagsamarbeid.

Disse er med i faggruppen:

 • Marianne N. Solbakk, rådgiver Kunnskapskommunen, Bergen kommune
 • Berit Angelskår, rådgiver Kunnskapskommunen, Bergen kommune
 • Lars Bergesen, rådgiver Kunnskapskommunen, Bergen kommune
 • Karen Christensen, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen
 • Brynjulf Stige, professor og leder for GAMUT, Universitetet i Bergen/NORCE
 • Stefan Hjørleifsson, førsteamanuensis, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Birgitte Graverholt, leder for Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen på Vestlandet
 • Hilde Heggelien, etatssjef, Etat for hjemmebaserte tjenester, Bergen kommune
 • Anne Mette Koch, seksjonsleder, Seksjon for fag og utdanning, Helse Bergen
 • Else-Marie Løberg, professor ved Universitetet i Bergen og leder for Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen
 • Marit Stordal Bakken, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og kon. overlege medisinsk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Elisabeth Fosse, professor i helsefremmende arbeid, Universitetet i Bergen
 • Anne Marita Milde, forskningsleder II, NORCE
 • Tove Giske, professor og FoU-leder, VID Vitenskapelige Høgskole
 • Helge Kvam, rådgiver, Meland kommune
 • Kjersti Nordanger, kommunalsjef helse og omsorg, Voss kommune
 • Herborg Haugen Sandmo, rådgiver kompetanse, Bergen kommune 
Faggruppen bilde
 
Asle Bentzen