Slik tar du luftvennlige valg

Om mange innbyggere tar luftvennlige valg samtidig, kan det gjøre mye for byluften.

Luftvennlige valg er å:

Du kan få støtte til dette

Vedfyring er lov

Nå er luftkvaliteten i Bergen blitt så god at det ikke lenger er juridisk grunnlag forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder.  Vedfyringen bidrar ikke til at grenseverdiene for luftforurensning blir brutt, og det er overveiende sannsynlig at det vil fortsette sånn i årene fram mot 2030.

Derfor bør du velge piggfritt

Piggfritt er godt for miljøet og sikkerheten:

Om hele kommunen tar luftvennlige valg samtidig, kan det gjøre mye for byluften.