Gå tilbake til:
Du er her:
MØTE MELLOM BYER: Ansatte i de ti europeiske byene møtes jevnlig for å lære av hverandre. Her ved Svartediket under en samling i  Bergen i 2019.
MØTE MELLOM BYER: Ansatte i de ti europeiske byene møtes jevnlig for å lære av hverandre. Her ved Svartediket under en samling i Bergen i 2019.
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

BEGIN - blågrønn infrastruktur

Mindemyren er Bergen kommunes eksempelprosjekt i det internasjonale prosjektet BEGIN.

Hvordan ivareta blågrønn infrastruktur i et fortettingsområde? Hvordan skal vi takle økende nedbørsmengder? Hvordan må håndteringen av overvann skje i framtiden? Kan klimatilpasning tilføre områder nye verdier, og kan sosial innovasjon gi oss bedre løsninger? Slike spørsmål er sentrale i prosjektet BEGIN, der Bergen deltar sammen med ni andre europeiske byer. 

I BEGIN (forkortelse for “Blue Green Infrastructure through Social Innovation”, eller Blågrønn infrastruktur gjennom sosial innovasjon) ser vi på utviklingen av Mindemyren fra et litt annerledes perspektiv: Byene som deltar i prosjektet har alle utfordringer med å tilpasse seg et våtere klima. Underdimensjonerte avløpssystemer, skjult under grå betong og asfalt, medfører ofte problemer. I BEGIN jobber vi derfor med blågrønn infrastruktur, som for eksempel grønne tak, parker, våtmarker og åpne vassdrag. 

Åpner kanalen

Hva skjer når vi håndterer overvannet mer på samme måte som i naturen? Blågrønne løsninger kan gjøre oss mindre sårbare for ekstremvær samtidig som bymiljøene blir mer attraktive og vi øker det biologiske mangfoldet i byen. 

Vårt eksempel på Mindemyren er åpningen av den underjordiske kanalen, som gjør at vannet på nytt kommer frem i dagen mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet.

Vil ta i bruk andres løsninger

Poenget med BEGIN er ikke bare å bli informert om hvordan ting gjøres i andre byer. Vi ønsker å kunne ta med oss lærdommer, planer og erfaringer fra andre byer og se hvordan disse kan brukes i Bergen. I prosjektet legges det stor vekt på at de ulike byene hjelper hverandre. 

I BEGIN ønsker en også å engasjere medborgere som har interesser i de aktuelle områdene. Slik håper en å lage positive løsninger for dem som skal bruke byområdene, enten dette er bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner.

I tillegg til Bergen deltar Gøteborg, Dordrecht, Aberdeen, Gent, Enfield, Hamburg, Bradford, Enfield og Antwerpen. Prosjektperioden er 2017-2021.

Illustrasjon av BEGIN
EU-PROSJEKT: BEGIN er finansiert av EUs Interreg-fond.
Bilde: BEGIN