Bystyresak og forprosjekt i Loddefjord og Olsvik

Bergen bystyre vedtok i 2017 at de vil prioritere innsats i områdene Loddefjord og Olsvik i bydel Laksevåg, og at det skal gjennomføres et forprosjekt for å vurdere og identifisere oppgaver og innretning på en eventuell områdesatsing i disse levekårssonene.

Her kan du lese om Bystyresaken: 
Byrådssak - Områdesatsing i Bergen, 2017

Her kan du lese om forprosjektet i Loddefjord og Olsvik:
Forprosjekt for Loddefjord og Olsvik, 2019