Loddefjord- Disa
Feiring av ny aktivitetsplass på Sandgotnabanen
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Områdesatsing Loddefjord

Områdesatsingen i Loddefjord startet i 2019 og varer til 2026. Satsingen er et samarbeid mellom stat, kommune og nærmiljøet i Loddefjord.

Loddefjord er en flerkulturell, inkluderende del av Bergen med sterk identitet, stolt lokalhistorie og naturskjønne omgivelser. Her står frivilligheten og organisasjonslivet sterkt, det er et godt musikkmiljø og aktive idrettslag, flere handel- og serveringstilbud på Vestkanten storsenter, og viktige kommunale funksjoner som Vadmyrahallen, Elvetun Ungdomshus og Loddefjord bibliotek.  

Oversiktsbilde
Utsiktsbilde fra Lyderhorn
Bilde: Disa Tell

Områdesatsing skal bidra til bedre miljø, boforhold og levekår. I program for områdesatsing for Loddefjord arbeides det med å forbedre fysiske og sosiale forhold og bidra til å motvirke sosial ulikhet. Programarbeidet er delt opp i følgende tema:  

 • Gode nærmiljø  
 • Oppvekst og utdanning
 • Byutvikling og infrastruktur

  Følg linken for å lese mer om hva en områdesatsing er: Hva er områdesatsing?


Hva jobbes det med nå?

 • Skolesatsing på skolene Loddefjord, Olsvik, Vadmyra, Sandgotna.
 • Olsvik gatefest
 • Utvikling av nærmiljøanlegg i Olsvik  
 • Oppgradering av uteområder på skolene Sandgotna og Vadmyra
 • Økt aktivitetstilbud for barn og unge
 • Oppgradering av Loddefjord bibliotek
 • Egen tilskuddsordning for nærmiljøet
   
Enhjørning
Loddefjords kuleste enhjørning finner du i Lyderhorn borettslag
Bilde: Disa Tell

Har du en idé du trenger pengestøtte til?


Vi gir tilskudd til små og store tiltak som for eksempel festivaler, nabolagshager, mikrobibliotek, lekeplasser, friluftsliv, aktivitetsdager eller språkcafe. Borettslag, organisasjoner og sameier kan søke tilskudd til oppgradering av sine uteområder. Søknadsskjema finner du her.  

Siste nytt? Følg oss i sosiale medier!

Følg oss på Facebook: Loddefjord og Olsvik områdesatsing