Olsvik- Disa
På gatefesten i Olsvik var parken full av store og små
Bilde: Disa Tell

Områdesatsingen i Olsvik

Områdesatsingen i Olsvik startet i 2019 og varer til 2026. Satsingen er et samarbeid mellom stat, kommune og nærmiljøet i Olsvik.

Olsvik er et flott boligområde med naturskjønne omgivelser.  I Olsvik står frivilligheten og organisasjonslivet sterkt med aktive lag og organisasjoner. Olsvikåsen Videregående skole, Olsvikhallen og Olsvik skole tilbyr viktige funksjoner for nærmiljøet. Olsvik skole er en av de største grunnskolene i Bergen. 

Oversiktsbilde
Flott utsiktsbilde fra Olsvik
Bilde: Disa Tell

Områdesatsing skal bidra til bedre miljø, boforhold og levekår. I program for områdesatsing for Olsvik arbeides det med å forbedre fysiske og sosiale forhold og bidra til å motvirke sosial ulikhet. Programarbeidet er delt opp i følgende tema:  

 • Gode nærmiljø  
 • Oppvekst og utdanning
 • Byutvikling og infrastruktur

  Følg linken for å lese mer om hva er områdesatsing er: Hva er områdesatsing? 


Hva jobbes det med nå?

 • Skolesatsing på skolene Loddefjord, Olsvik, Vadmyra, Sandgotna.
 • Utvikling av nærmiljøanlegg i Olsvik  
 • Oppgradering av uteområder på skolene Sandgotna og Vadmyra
 • Økt aktivitetstilbud for barn og unge
 • Oppgradering av Loddefjord bibliotek
 • Egen tilskuddsordning for nærmiljøet
   
treningsapparater
Her bruker Frisklivssentralen det nye treningsanlegget i Olsvikmarken borettslag
Bilde: Disa Tell

Har du en idé du trenger pengestøtte til?


Vi gir tilskudd til små og store tiltak som for eksempel festivaler, nabolagshager, mikrobibliotek, lekeplasser, friluftsliv, aktivitetsdager eller språkcafe. Borettslag, organisasjoner og sameier kan søke tilskudd til oppgradering av sine uteområder. Søknadsskjema finner du her.  

Siste nytt? Følg oss i sosiale medier!

Følg oss på Facebook: Loddefjord og Olsvik områdesatsing