Gå tilbake til:
Du er her:

Test-tildekking i gang ved Florida

Arbeidet med å dekke til forurenset sjøbunn med skjellsand og kull er i gang på testfelt ved Florida.

Kullet binder til seg forurensningen på sjøbunnen slik at den blir mindre tilgjengelig for dyr.

Denne gule dronen ved Florida styrer slangen og utlegging av sandmassene.
Denne gule dronen ved Florida styrer slangen og utlegging av sandmassene.
Bilde: Aud Venke Sundal/COWI

Den lagvise blandingen av skjellsand og reaktive masser i form av kull legges i en tykkelse på totalt cirka 20 cm. Sand- og kullmassene blir pumpet i slange fra et fartøy som ligger utenfor Nygårdsbroen. I enden av slangen er det en drone i form av en flåte som styrer slangen og utlegging av massene. Tildekkingen av dette testfeltet, testfelt 2, er planlagt ferdig i løpet av neste uke.

Båten med sandmasser ligger like utenfor Nygårdsbroen.
Båten med sandmasser ligger like utenfor Nygårdsbroen.
Bilde: Aud Venke Soldal/COWI

Starter tildekking i testfelt 1 i helgen

Helgen 23.-24. september starter arbeidet med å dekke til sjøbunnen i testfelt 1 med ren sand i en tykkelse på totalt 30 cm. I den ene halvdelen av testfeltet benyttes skjellsand. I den andre halvdelen blir det lagt et tynt lag med skjellsand med mineralsk sand over. Testfelt 1 er representativt for de dypereliggende delene av Store Lungegårdsvann der sjøbunnen er svært bløt.

Les mer om Renere Store Lungegårdsvann

Les mer om Renere Puddefjord