Illustrasjon av planområdet på Slettebakken
Planområdet på Slettebakken
Bilde: Bergen kommune

Områderegulering for Slettebakken

Planforslaget for Slettebakken områderegulering er under utarbeidelse, og var på høring og offentlig ettersyn høsten 2023.

Planforslaget legger til rette for nye idrettshaller, for utvikling av eksisterende haller og bevaring av Bergenshallen. Bybaneskogen er bevart og det er gitt plass til vegetasjon og åpen bekk i planområdet. Et sammenhengende gangnett med en ny allmenning og nye torg kobler planområdet til omgivelsene. En stor aktivitetspark med plass til opphold, lek og idrett skal gi mulighet for egenorganisert aktivitet. 

Se kartfortelling her.

Relevante dokumenter fra planforslaget som var til høring:

Resten av dokumentene finner du nederst på siden. 

Informasjonsmøter og kontordag
Plan- og bygningsetaten avholdt informasjonsmøte om planforslaget 6. september. Ansatte fra Plan- og bygningsetaten var også tilstede på Slettebakken for å svare på spørsmål i etterkant av informasjonsmøtet. 

Videre arbeid
Plan- og bygningsetaten ser nå på merknader som kom inn i høringsperioden, og vil bearbeide og endre planforslaget på bakgrunn av innspillene. Dokumentene du finner på denne siden vil derfor endres før planen er endelig vedtatt. 

Skaterampe, volleyballnett og barn utenfor Fysak-hallen
Slettebakken i dag, sett fra Fysak-hallen
Bilde: Christine Hvidsten, Bergen kommune

Tidslinje med fremdrift for planarbeidet

  • Mars 2020: Planoppstart og planprogrammet var på høring
  • Juni 2022: Planprogrammet ble fastsatt
  • Juni 2023: Byrådet vedtar å legge planforslaget på høring
  • Høst 2023: Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring fram til 6. oktober
  • 2024: Bearbeiding av planforslag
  • 2024/2025: Planforslaget vedtas i bystyret

Har du spørsmål?
Dersom du har spørsmål om planforslaget, kan du kontakte prosjektleder Liva Handeland i Plan- og bygningsetaten på e-post liva.handeland@bergen.kommune.no

Vedlegg til planforslag