Gå tilbake til:
Du er her:
Områdereguleringsplan Indre Arna bilde
Indre Arna byform

Områdereguleringsplan Indre Arna

Indre Arna er i kommuneplanens arealdel 2010 avsatt til sentrumsformål.

Planarbeidet skal undersøke og avklare hvilke byutviklingsgrep som styrker Indre Arna som bydelssenter og regionssenter, og som tilfører bokvaliteter og sentrumsaktiviteter. Intensjonene er å skape et mangfoldig bymiljø og bomiljø med korte gangavstander mellom daglige målpunkt, grønne byrom og gode møteplasser for rekreasjon, naturopplevelser, organisert og uorganisert aktivitet.

Utfylling og nytt byggeland i del av Arnavågen, og fortetting og transformasjon av eksisterende byggeområder utredes og vurderes som grunnlag for planforslaget som er under utarbeidelse.

Prosess så langt:

  • Planprogram og planoppstart 2013
  • Fagutredninger utfylling i Arnavågen 2013
  • Mulighetsstudier, utstilling og folkemøte 2014/15
  • Byforming stasjonsnære arealer 2016/17

 

Planforslag med tilhørende dokumenter er under utarbeidelse.

 

Vedlegg

 

 

Flere artikler