Gå tilbake til:
Du er her:
Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler bilde
Foto: Christine Hvidsten

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler bilde
Området i saken gjelder hele kystlinjen med tilstøtende områder fra Breiviken til Laksevågneset, inklusiv Store Lungegårdsvannet.
 

Det er laget en kartfortelling som enkelt viser strategien for sjøfronten

Se kartfortelling for sjøfronten i Bergen sentrale deler

En helhetlig sjøfrontstrategi kan være et steg på veien for at Bergen skal bli en enda bedre by å bo og ferdes i. Den skal forvalte kulturminner på en bedre måte og sikre at Bergen videreutvikles som en grønn, kompakt gåby.

Hensikten er å:

  • Styrke byens kontakt med sjøen
  • Skape gode rammebetingelser for byutvikling langs sjøfronten
  • Bidra til god sammenheng og kvalitet i byrommene mot sjøen
  • Bidra til å sikre allmenn tilgang til sjøfronten

Animasjonsfilm og film om historisk utvikling

Sjøfronten og strandsonen er attraktiv for ny byutvikling og utbygging. Sjøfrontstrategien er et viktig virkemiddel for å ivareta og styrke byens natur- og kulturlandskap og særegne identitet. Det er laget en animasjonsfilm som viser hvilke områder dette gjelder.

Film Bergen sjøpromenade

Det er også laget film som viser den historiske utviklingen av Bergens sjøfront

Film Historisk utvikling av Bergens sjøfront

Hør podkast om sjøfronten

Den sentrale sjøfronten i Bergen er cirka 20 km lang, og er en av byens største ressurser. Ulike delstrekninger har svært forskjellig karakter. I Damsgårdssundet er mesteparten av sjøfronten transformert. På Dokken er det i dag, og i flere år fremover, aktiv havnedrift. I Vågen er det stor passasjertrafikk og gjestehavn, mens det i Sandviken foregår transformasjon fra næring til bolig. Samtidig er det store kulturminneverdier knyttet til sjøfront og sjøboder. Ut fra dagens bruk, planer, verdier og stedskarakter kan sjøfronten deles i ulike delområder, som hver vil kreve sin strategi.

Fakta

  • Området i saken gjelder hele kystlinjen med tilstøtende områder fra Breiviken til Laksevågneset, inklusiv Store Lungegårdsvannet
  • En helhetlig sjøfrontstrategi er forankret i Bergen kommunes handlings- og økonomiplan for 2017-2020
  • Strategiutkastet lå ute på høring november 2019 til januar 2020
  • Plan- og bygningsetaten har nå oversendt Strategi for sjøfronten i Bergen, forslag etter høring, til annen gangs behandling

Vedlegg