Begrenset høring

Dersom det skal gjøres justeringer av planforslaget etter offentlig ettersyn, kan det være aktuelt med en begrenset høring til berørte parter.

Begrenset høring gjennomføres som regel av plankonsulent. Høringsfristen settes vanligvis til 4 uker.

Plan- og bygningsetaten har ansvar for begrenset høring i saker med innsigelse. 

Etter fristen har gått ut, er det forslagsstillers oppgave å oppsummere og kommentere mottatte uttalelser og merknader. Bruk skjemaet som kan lastes ned her.

 

Last ned: