Begrenset høring

Dersom det skal gjøres justeringer i planforslaget etter offentlig ettersyn, kan det være aktuelt med en begrenset høring til berørte parter.

Begrenset høring utføres for justeringer etter offentlig ettersyn som anses som mindre vesentlige og/eller kun angår enkelte parter.

I utgangspunktet skal en begrenset høring utføres av Plan- og bygningsetaten, men etter avtale kan plankonsulent ta på seg denne oppgaven. Plan- og bygningsetaten skal alltid ta ansvar for begrenset høring i saker med innsigelse. 

Ved begrenset høring gis det rimelig frist for uttale, normalt 3 uker.

Etter fristen har gått ut, er det forslagsstillers oppgave å oppsummere og kommentere mottatte uttalelser og merknader. Bruk skjemaet som kan lastes ned her.

Last ned: