Kart

Her kan du laste ned maler for tittelfelt og tegnforklaring samt finne mer informasjon om å bestille kartdata (basiskart og plandata) fra kommunen.

Tips til avgrensing av planen

Forslaget til plangrense må ta med tilstrekkelig areal for å ivareta planens behov, inkludert midlertidige bygge- og anleggsområde og frisiktsoner. I tillegg må plangrensen forholde seg til eiendomsgrenser, gjeldende utbygget situasjon (basiskart), samt gjeldende plansituasjon og tilgrensende planer i prosess.

Bestilling av kartdata

Bestilling av basiskart og plandata gjøres gjennom kartbutikken Ambita Infoland. For å få det mest oppdaterte kartgrunnlaget, pass på at du bestiller kartdata fra Bergen kommune.

Dersom du kan dokumentere at du har mottatt basiskart fra oss tidligere, i samme plansak, vil du kunne få tilsendt nytt kart vederlagsfritt ved å kontakte postmottaket til arealinformasjon: Postmottak.Arealinformasjon@bergen.kommune.no. Ønsket dokumentasjon er ordrenummeret på forrige bestilling.

 

Relaterte dokumenter og lenker: