Gå tilbake til:
Du er her:
Et byggeplasskilt med teksten "Bergen under arbeid"
På disse sidene vil vi samle informasjon om utbyggingsprosjekter i regi av Bergen kommune.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Temaside under arbeid

Disse sidene er under utvikling. Her kommer vi til å samle informasjon om utbyggingsprosjekter som pågår i regi av Bergen kommune. I en overgangsfase vil du finne samme informasjon også på etatsidene.

På sidene vil du finne informasjon om utbyggingsprosjekter fra:

  • Etat for utbygging
  • Vann- og avløpsetaten
  • Bymiljøetaten
  • Plan- og bygningsetaten

I tillegg vil vi legge ut informasjon om kunstprosjekter knyttet til nybygg og nye byrom.