Gå tilbake til:
Du er her:

Planlagte entreprenøranskaffelser 2020-2022

Etat for utbygging har laget en oppdatert oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2020-2022. Andre kan ha interesse av å se hva som kommer av utbyggingsprosjekter.

Presentasjoner fra folkemøte om inkluderingssenter på Landås

Bergen kommune inviterte til et åpent digitalt folkemøte 23. november om arbeidet med å etablere Bergen inkluderingssenter i lærerhøgskolen på Landås. Her kan du se presentasjonene fra møtet.

Gateopprustning Løvstakklien – Bøhmergaten

Bymiljøetaten ruster opp gateløp mellom Løvstakklien og Bøhmergaten med snarveier og grøntområder. Dette gjelder Løvstakklien, Blekenberg, Søndre Skogvei, Granbakken, Furubakken og Bøhmergaten.

Dialogkonferanse om utslippsfrie byggeplasser

Etat for utbygging arrangerte 15. oktober en dialogkonferanse om utslippsfrie byggeplasser. Her kan du høre hovedinnleggene og ta en kikk på presentasjonene.

Hanseatisk museum har fått presenning med trykk

Byggearbeidene på Det hanseatiske museum pågår. Nå har bygget fått presenning med påtrykt fasade. Neste store milepæl er når arbeidet med å jekke opp bygget tar til.

Skal utvikle utsleppsfrie byggeplassar

Anleggsmaskiner står for 13 prosent av klimagassutsleppa i Bergen. Etat for utbygging og BKK samarbeider om å utvikle dei to første utsleppsfrie kommunale byggeplassane.

Mindemyren: Fra terminalområde til livskraftig by

Blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.

Konseptvalgutredning Christi Krybbe skoler

For å finne fremtidig løsning for skolebyggene og uteområdet på Christi Krybbe skoler pågår det et arbeid med å gjennomføre en konseptvalgutredning. I dette arbeidet er innspill fra nærmiljøet ønsket.

Gammel skole i ny drakt

Nå er Nordnes skole ferdig rehabilitert. Bli med inn dørene og se hvor fint det har blitt.

Kim Friele får skulptur i sentrum

Kim Friele blir den første kvinnen som får egen skulptur gjennom satsingen «Kvinner på sokkel». Kunstner Lina Viste Grønli har fått oppdraget med verket «Benkene til Kim».