Gå tilbake til:
Du er her:

Mindemyren: Fra terminalområde til livskraftig by

Blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.

Invitasjon til prekvalifisering for kunstoppdrag ved Garnes ungdomskole

Bergen kommune søker kunstnere til åpen prekvalifisering for kunst til Garnes ungdomsskule.

Konseptvalgutredning Christi Krybbe skoler

For å finne fremtidig løsning for skolebyggene og uteområdet på Christi Krybbe skoler pågår det et arbeid med å gjennomføre en konseptvalgutredning. I dette arbeidet er innspill fra nærmiljøet ønsket.

Ønsker forslag til kunstprosjekter utenfor bykjernen

Rådet for kunst i offentlige rom ønsker forslag fra kunstnere til varige, stedsspesifikke og engasjerende kunstprosjekter utenfor Bergen sentrum. Søknadsfrist er 1. november.

Gammel skole i ny drakt

Nå er Nordnes skole ferdig rehabilitert. Bli med inn dørene og se hvor fint det har blitt.

Planlagte entreprenøranskaffelser 2020-2022

Etat for utbygging har laget en oppdatert oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2020-2022. Andre kan ha interesse av å se hva som kommer av utbyggingsprosjekter.

Kim Friele får skulptur i sentrum

Kim Friele blir den første kvinnen som får egen skulptur gjennom satsingen «Kvinner på sokkel». Kunstner Lina Viste Grønli har fått oppdraget med verket «Benkene til Kim».

Garnes renseanlegg- Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Fylkesmannen i Hordaland har gitt pålegg om å utbedre/ modernisere dagens renseanlegg på Garnes i Arna. Dette planarbeidet skal legge til rette for nytt avløpsrenseanlegg her.

Lyser ut kunstoppdrag for inkluderingssenteret

Bergen kommune søker kunstnere til åpen prekvalifisering for kunstoppdrag til Bergen inkluderingssenter. Søknadsfrist er 2. august.

Skal sanere Slettebakken avfallsdeponi

Bymiljøetaten er i gang med å planlegge saneringen av avfallsdeponiet på Slettebakken.