Gå tilbake til:
Du er her:

Utbyggingsprosjekter i Bergen kommune

Her samler vi informasjon om utbyggingsprosjekter som pågår i regi av Bergen kommune.

Søker etter tomt til bofellesskap

Bergen kommune søker etter regulert tomt for etablering av bofellesskap for yngre beboere som har et stort hjelpebehov relatert til funksjonsnedsettelse.

Lyser ut kunstoppdrag for inkluderingssenteret

Bergen kommune søker kunstnere til åpen prekvalifisering for kunstoppdrag til Bergen inkluderingssenter. Søknadsfrist er 2. august.

Skal sanere Slettebakken avfallsdeponi

Bymiljøetaten er i gang med å planlegge saneringen av avfallsdeponiet på Slettebakken.

Byggeprosjekt Nytt Åsane sykehjem

Bergen kommune planlegger nytt sykehjem ved Åsane senter. Tomten grenser til dagens Midtbygda sjukeheim.

Byggeprosjekt Eidsvåg skole

Eidsvåg skole skal etter ombygging og nybygg bli en ren barneskole. I tilknytning til skolen kommer en stor idrettshall og garderobefasiliteter for idrettsbanen like ved.

Hjellestadvika vann- og avløpsanlegg

Hjellestadvika er et område der det kommunale vannledningsnettet skal styrkes slik at flest mulig boliger skal få anledning til å være tilknyttet kommunal vannforsyning.

Bystrand og ny Lungegårdspark

Bergen får en splitter ny bystrand og park ved Store Lungegårdsvannet! Friområdet skal være inkluderende og invitere til både aktivitet og hvile. Nå kan du komme med innspill til området.

Mobilpunkter for miljøvennlig transport

Med mobilpunkter ønsker Bergen kommune å gjøre de smarte, miljøvennlige transportformene mer synlig og tilgjengelig. Det skal være enkelt å gjøre miljøvennlige transportvalg i Bergen.

Nye søyler på Torgallmenningen

Granittsøylene på Torgallmenningen skal byttes ut med stålsøyler, og glasstaket over søylene skal utbedres.