Strektegning/skisse av to ansikt der munnene er i ferd med i kysse.
Planens forsidebilde

Plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning

Formålet med planen er å sikre en helhetlig innsats for å styrke barn og unges seksuelle helse. Seksuell helse omfatter følelser, tanker og handlinger, i tillegg til det fysiologiske og fysiske.

Les planen (PDF): Plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning
 

Grunnlaget for seksuell glede, mestring og trygghet legges tidlig i barndommen. Arbeidet med å gi barn og unge et trygt forhold til egen kropp, egne grenser og egen seksualitet må derfor starte tidlig i småbarnsalder og fortsette gjennom hele skoleløpet.

Planen skal bidra til å gi barn og unge handlingskompetanse slik at de skal være i stand til å ivareta god seksuell helse, og på den måten bidra til god livskvalitet og god helse for den enkelte. I tillegg inneholder også planen tiltak rettet mot den voksne befolkningen i Bergen.

Plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning ble vedtatt i bystyret 10.4.19, sak 94/19.

Les den politiske behandlingen av planen

Alle planer i Byrådsavdeling for barnehage og skole