Illustrasjonsbilde
Bilde: Nina Blågestad

Plan for smart oppvekst i Bergen

Smart oppvekst er en overordnet strategisk plan for digitalisering og innovasjon innenfor barnehage-, skole-, og idrettsfeltet.

Les planen: Plan for Smart oppvekst i Bergen - plan for digitalisering og innovasjon i barnehage, skole og idrett 2019-2022
 

Planen er byrådets satsing for å muliggjøre et kvalitetsløft og en modernisering av oppvekstfeltet i perioden 2019-2022. Planen ble ble vedtatt av bystyret januar 2019.

Planens innhold

Planen inneholder en overordnet status over digitaliseringen innenfor feltene barnehage, skole og idrett, og innblikk i de digitale utfordringene oppvekstfeltet står overfor. Den redegjør også for målsettinger og strategier i arbeidet med digitalisering og innovasjon innenfor barnehage-, skole-, og idrettsfeltet. Smart oppvekst inneholder også tiltak som skal gjennomføres i planperioden 2019 til 2022.

Viktige satsinger

Planen lister opp 40 ulike tiltak for å møte hovedutfordringene. Her er noen av tiltakene:

  • Barnehagene og skolene skal ta i bruk det nye saks- og arkivsystemet Bk360.
  • Et nytt system for oppvekstadministrasjon skal ivareta sentrale oppgaver som digital dialog mellom hjem og barnehage og skole.
  • Kapasiteten når det gjelder den digitale infrastrukturen i barnehager, skoler og idrettsanlegg skal utbedres.
  • Det er et mål at hver elev på mellomtrinnet og ungdomstrinnet skal ha en digital enhet som chromebook, pc eller nettbrett
  • De ansatte skal rustes opp med kunnskap slik at de kan dra nytte av ny teknologi på en god måte.

Les den politiske behandlingen av planen

Alle planer i Byrådsavdeling for barnehage og skole