Teatertigrene
Bilde: Rune Soltvedt

Kulturplan for mennesker med utviklingshemming 2023-2027

Bystyret har vedtatt kulturplanen som skal gjelde for årene 2023-2027. Planen skal styrke kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg.

Planen er bygget opp rundt fem bærebjelker: mangfold, relevans, livskvalitet, infrastruktur – tilgjengelighet og kommunikasjon. 

Les om bystyrets behandling av planen.