Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehagebruksplan for Bergen kommune

Barnehagebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging og utforming av kommunale barnehager og fremtidig barnehagestruktur for alle barnehager i kommunen.

Illustrasjonsbilde
 
 

Barnehagebruksplan 2016-2030. «Rett bygg på rett sted til rett tid» ble vedtatt av bystyret i desember 2016. 

Planens innhold

Visjonen for barnehagefeltet i Bergen er «En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn». Den overordnede målsettingen med barnehagebruksplanen er at den skal støtte opp under visjonen, gjennom utforming av barnehager og fremtidig barnehagestruktur. 

Barnehagebruksplanen gir en oppdatering av status for barnehagebygg og en samlet oversikt over areal og kapasitet i kommunale barnehager. Planperioden er fra 2016 til 2030, og planen inneholder en konkret tiltaksdel knyttet opp til økonomiplanperioden 2017-2020 og en langsiktig tiltaksdel frem mot 2030. 

Viktige satsinger

Barnehagebruksplanen gir føringer for utforming av barnehager, som gir rom for lek og læring i trygge og gode arealer. Planlegging av barnehagestruktur skal sikre nødvendige barnehageplasser i tråd med lovgivning og de overordnede målsettinger for barnehagestruktur i Bergen.

Planen har konkrete tiltak for barnehager i de ulike byområdene i kommunen. Dette omhandler alt fra å gi tilskudd til å opprettholde, utvide eller avvikle ulike barnehager. 

Oppfølging av planen

Barnehagebruksplanen blir rullert hvert fjerde år.

Vedlegg

Videre på internett