Kjøkkelvik skole skrevet på organsje skilt på skolebygg
Skolekretsgrensen for ungdomstrinnet mellom Kjøkkelvik skole og Olsvik skole foreslås endret.
Bilde: Nina Blågestad

Foreslår endringer i skolekretsgrenser for 2024-2025

Byrådet sender endring av lokal forskrift om skolekretsgrenser i Bergen på høring til skoleledelsen, FAU og SU ved alle skoler og fagorganisasjoner. Fristen for å gi innspill er 5. januar 2024.

Forskriften om skolekretsgrenser bygger på nasjonalt lovverk og lokale retningslinjer. 

Se Forskrift om skolekretsgrenser og rett til skoleplass i Bergen kommune (Lovdata)

Endringene som foreslås innebærer endring av skolekretsgrenser, og ikke endring av selve forskriften.

Her er foreslåtte endringer

Kyrkjekrinsen skole og Mjølkeråen skole, ungdomstrinnet 

Skolekretsgrensen for ungdomstrinnet mellom Kyrkjekrinsen skole og Mjølkeråen skole foreslås endret ved at elever med adresse Hylkjelia 25, 27, 29, 37 og 39 får Mjølkeråen skole som ny skolekrets. En endring av skolekretsgrensen vil være i tråd med føringer i opplæringsloven § 8-1 som omfatter elevenes nærmiljøtilhørighet, og at barn fra samme grend eller boligområde sokner til samme skole. Endringen gjelder svært få elever skoleåret 2024-2025. 

Hordvik skole og Haukås skole

Skolekretsgrensen mellom Hordvik skole og Haukås skole foreslås endret ved at elever med adresse Hylkjelia 25, 27, 29, 37 og 39 får Hordvik skole som ny skolekrets. En endring av skolekretsgrensen vil være i tråd med elevenes rett til å gå på nærskolen, jf. opplæringsloven § 8-1. Endringen gjelder få elever skoleåret 2024-2025. 

Kjøkkelvik skole og Olsvik skole, ungdomstrinnet 

Skolekretsgrensen for ungdomstrinnet mellom Kjøkkelvik skole og Olsvik skole foreslås endret ved at elever med adresse Alvøveien 20abc, 22abc, 24abcdef, 26abcd, 28abc og 30abcdef får Olsvik som ny skolekrets. En endring av skolekretsgrensen vil være i tråd med elevenes rett til å gå på nærskolen, jf. opplæringsloven § 8-1. For skoleåret 2024-2025 gjelder endringen få elever.

Lyshovden oppveksttun skole og Fjellsdalen skole 

Skolekretsgrensen mellom Lyshovden oppveksttun skole og Fjellsdalen skole foreslås endret ved at elever med adresse Bråtet Terasse 4, 6, 8, 10, 12, 14-32 og Bråtet 20, 122, 124, 126, 128,130, 132, 134, 136 og 138 får Lyshovden oppveksttun skole som ny skolekrets. En endring av skolekretsgrensen vil være i tråd med elevenes rett til å gå på nærskolen, jf. opplæringsloven § 8-1. Endringen gjelder svært få elever skoleåret 2024-2025. 

Frist for innspill er 5. januar 2024

Endring av skolekretsgrensene er foreslått på grunnlag av innspill fra FAU ved skolene, fra foreldre, og innspill fra ledelsen ved skolene som har meldt om kapasitetsutfordringer for skoleåret 2024-2025.

Byrådet inviterer skoleledelsen, FAU og SU ved alle skoler og fagorganisasjoner til å uttale seg om de foreslåtte endringene. Høringsfristen er 05.01.2024. Send høringsinnspillene på e-post til barnehage.skole@bergen.kommune.no merket “Høringsinnspill til revidert forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune fra og med skoleåret 2024-2025. Saksnummer 2023/253827.”

Saken ble behandlet av byrådet 30. november. 

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 30. november