Oppgraderer hovedbygget på Haukeland skole

Byrådet foreslår å gjennomføre et prosjekt til 40 millioner kroner som skal oppgradere hovedbygget på Haukeland skole.

For tiden pågår det et arbeid med nytt tilbygg til skolen i regi av Etat for utbygging. Etat for bygg og eiendom har et annet prosjekt på hovedbygget. Gjennomføringen av det siste prosjektet skal nå til godkjenning.

På hovedbygget skal innvendige overflater oppgraderes. Det skal komme et nytt ventilasjonsanlegg, nye innvendige branndører, ny belysning, nytt gulv og nytt skolekjøkken. Skolekjøkkenet blir flyttet til 2. etasje ved ny gangbro. Det gjør at kjøkkenet får en sentral plass mellom hovedbygget og tilbygget. Det gamle skolekjøkkenet blir gjort om til et klasserom. Arbeidene vil ikke påvirke fasaden til bygget.’

Det nye ventilasjonsanlegget skal tilfredsstille dagens krav til både inneklima og energieffektivitet for hele skolen og gymbygget.

Arbeidene skal være ferdig til januar 2025 og vil ta til tidlig i 2024. Byrådet anbefaler at prosjektet blir gjennomført slik det går frem av byrådssaken og fagnotat fra Etat for bygg og eiendom.

Byrådet avgir innstilling i møtet 21. desember. Saken går videre til utvalg for finans, kultur og næring.

Les dokumentene

Sakene til byrådet 21. desember er klare.