Byggeprosjekt HaIllustrasjonen viser det nye tilbygget i bakgrunnen sammen med den eksisterende hovedbygningen.ukeland skole - kapasitetsutvidelse
Illustrasjonen viser det nye tilbygget i bakgrunnen sammen med den eksisterende hovedbygningen.
Bilde: Tysseland arkitektur AS

Byggeprosjekt Haukeland skole

Haukeland skole har behov for tilleggsareal som skal gi skolen nok kapasitet og tjenlige spesialrom.

Status: Byggefase

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter kapasitetsøkning ved nybygg med et bruttoareal på 1313 m2 inkludert myndighetskrav. I tillegg til nybygget omfatter prosjektet en del utomhus arbeid. Blant annet skal det gjøres skred- og flomsikring langs Møllendalselva.

Nybygget skal dimensjoneres til å kunne huse 130 elever og er beregnet for trinn 6 og 7. I planløsningene skal det spesielt legges vekt på mulighetene for fleksibelt bruk og soneinndeling av arealene og det er etablert arbeidsenheter som er tilrettelagt for store grupper elever.

Nybygget skal ha passivhusstandard med energiklasse A. Det skal etableres solceller på tak.

Skolen fraflyttes i byggeperioden, det blir derfor behov for erstatningsskole. I den forbindelse blir også etablering av midlertidig bussoppstillingsplass i nærheten av Haukeland skole for transport til og fra erstatningsskole en del av prosjektet. Hovedbygget fra 1974 skal ha nytt ventilasjonsanlegg som skal utføres i parallelt prosjekt i regi av Etat for bygg og eiendom.

Haukeland skole
NÅVÆRENDE BYGG: Hovedbygget på skolen er fra 1974. Det skal installeres nytt ventilasjonsanlegg i bygget.
Bilde: Hanne Farestvedt
Mars 2024: Hjemmeområde plan 3 mot nord
Mars 2024: Hjemmeområde plan 3 mot nord
Bilde: Lars Mortensen
 • Prosjekt: U2930 Haukeland skole - kapasitetsutvidelse
 • Adresse: Stemmeveien 1, 5009 Bergen
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Byggherre: Etat for utbygging
 • Byggherreombud: Rambøll 
 • SHA koordinator for prosjektering / utførelse: Artec 
 • Uavhengig kontroll: COWI 
 • ITB ansvarlig: GK 
 • Totalentreprenør: Skanska
 • Arkitekt: TYARK – Tysseland Arkitektur
 • Prosjekterende: TYARK / PTS Consult / Asplan Viak / Kalvenes VVS / Miljøconsult / Holst & Valen / Sweco / TRB. 
 • Underentreprenører: Rivenes AS /Kalvenes AS / BOV AS /Prestgård AS / Moldestrand AS/ VVS fag AS / Scanheis AS / Alsaker Stål AS / NOBI AS / Romarheim AS/ UCO AS / Unicon AS  / NG AS/ Skanska Survey AS/ Lockit AS/ Fløysand tak AS / Renex AS / Bossug AS / Betonggulv AS / Langlo AS/ Langlo brannsikring AS
 • Arealer: Nybygg ca. 1300 m² bruttoareal
 • Innflytning: Januar 2025
Etat for utbygging prosjektleder: Lars Mortensen