Gå tilbake til:
Du er her:
Byggeprosjekt Haukeland skole - kapasitetsutvidelse
Byggeprosjekt Haukeland skole - kapasitetsutvidelse
Bilde: Hanne Farestvedt

Byggeprosjekt Haukeland skole

Haukeland skole har behov for tilleggsareal både for å sikre skolen tilstrekkelig elevtallskapasitet og for å gi skolen tjenlige spesialrom.

Status: Omprosjektering

 

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter kapasitetsøkning ved nybygg med et bruttoareal på 1313 m2 inkludert myndighetskrav. I tillegg til nybygget omfatter prosjektet en del utomhus arbeid herunder blant annet etablering av skred- og flom sikring langs Mølledalselva.

Nybygget skal dimensjoneres til å kunne huse 130 elever og er beregnet for trinn 6 og 7. I planløsningene skal det spesielt legges vekt på mulighetene for fleksibelt bruk og soneinndeling av arealene og det er etablert arbeidsenheter som er tilrettelagt for store grupper elever.

Nybygget skal ha passivhus-standard med energiklasse A. Det skal etableres solceller på tak.

Skolen fraflyttes i byggeperioden, det blir derfor behov for erstatningsskole. I den forbindelse blir også etablering av midlertidig bussoppstillingsplass i nærheten av Haukeland skole for transport til og fra erstatningsskole en del av prosjektet.

Hovedbygget fra 1974 skal ha nytt ventilasjonsanlegg som skal utføres i parallelt prosjekt i EBE regi. 

 

Fakta

  • Prosjekt: U2930 Haukeland skole - kapasitetsutvidelse
  • Adresse: Stemmeveien 1, 5009 Bergen
  • Arealer: Nybygg ca. 1300 m² bruttoareal
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Arkitekt forprosjekt: Asplan Viak AS
  • Prosjekteringsgruppe forprosjekt: Asplan Viak AS
  • Kontrahering Totalentreprenør: Tidspunkt ikke endelig fastlagt
  • Fremdrift: Ikke endelig fastlagt
  •  
Etat for utbygging prosjektleder: Lars Mortensen