Tre barn sitter på gulvet og leker.
Spørreundersøkelsen om kvelds- og nattåpne barnehager ble sendt ut til alle foreldre med barn i barnehage i Bergen i september 2023. Det tilsvarer 21.159 foreldre.
Bilde: Thomas Tande

Vil utrede mulighetene for kveldsåpen barnehage

Byrådet ønsker å utrede mulighetene for å opprette et pilotprosjekt med kveldsåpent barnehagetilbud i Bergen.

Byrådsavdeling for barnehage og skole gjennomførte høsten 2023 en spørreundersøkelse om kvelds- og nattåpne barnehager blant foreldre i Bergen, på bestilling fra bystyret.

Resultatene fra spørreundersøkelsen antyder at det kan være et behov for utvidet åpningstid i barnehagene blant foreldre i Bergen. På bakgrunn av dette, og at det ikke er prøvd ut kveldsåpne barnehager i Bergen før, anbefaler byrådet å utrede mulighetene for å opprette et prøveprosjekt. For foreldre som arbeider kveldsskift/turnus kan et kveldsåpent tilbud bidra til å gjøre hverdagen enklere, i tillegg til at det kan bidra til at flere barn får mulighet til å gå i barnehage. 

Byrådet er opptatt av å sikre et trygt, godt og variert barnehagetilbud i Bergen, og legge til rette for at alle barn har mulighet til å gå i barnehage. I Klosterhage-erklæringen er byrådet også tydelig på at det ønsker å åpne for forsøk med større variasjon i barnehagens åpningstider, for eksempel rettet mot yrkesgrupper som jobber skift. 

Fem prosent trenger et kvelds- eller nattåpent barnehagetilbud

Spørreundersøkelsen om kvelds- og nattåpne barnehager ble sendt ut til alle foreldre med barn i barnehage i Bergen i september 2023. Det tilsvarer 21.159 foreldre. 5.488 foreldre svarte på undersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 26. Totalt 1.068 av foreldrene har uttrykt at de har behov for et kvelds- eller nattåpent barnehagetilbud. Det tilsvarer 19 prosent av alle som svarte på undersøkelsen, og 5 prosent av alle de 21.159 som fikk tilbud om å svare på undersøkelsen.

Sentrumsnært tilbud 

Spørreundersøkelsen viser at det relativt sett er flere foreldre som ønsker et tilbud, i Bergenhus og Årstad bydel. Også i representantforslaget om å undersøke behovet for en ordning med kveldsåpne barnehager blir det nevnt behovet for et sentrumsnært tilbud. Byrådet anbefaler derfor å ta utgangspunkt i et prøveprosjekt i en sentrumsnær barnehage/avdeling. Det bør være enkelt å komme seg frem til barnehagen, både med bil og kollektivtransport.

Saken går videre til utvalg for barnehage, skole og idrett.

Les dokumentene i saken inkludert resultatene av spørreundersøkelsen

Her er sakene fra byrådet 29. februar

Saken ble behandlet i bystyret 10. april. Se vedtaket her

Les tidligere nyhetssak: Bergen kommune - Spørreundersøkelse: Trenger du kveldsåpen barnehage?