Feier fra bergen brannvesen
VIL RETTE OPP: Et forslag til ny feieforskrift er klart til å sendes på høring.
Bilde: Bergen brannvesen

Foreslår endringer i reglene om feiing

På grunn av en utilsiktet feil i ordlyden ønsker byrådet å oppdatere den lokale forskriften om feiing.

Da bystyret i 2022 vedtok Forskrift om feiing, kontroll av feiebehov, tilsyn med fyringsanlegg og brannforebyggende arbeid, samt om gebyr for feiing og tilsyn for Bergen kommune, snek det seg inn en feil.

For å rette feilen, må forslag til en ny forskrift sendes på høring før den kan vedtas av bystyret. Derfor ber byrådet nå bystyret om å sende forslag til en oppdatert forskrift på høring.

Dette er feilen

Bergen brannvesen har ansvar for å føre tilsyn med ildsteder og pipeløp. Tilsyn blir betalt av huseierne gjennom gebyrer.

Feilen i den gjeldende forskriften står i forskriftens § 4: “Tilsynsgebyret faktureres eier av bruksenheten som har registrert ildsted”

Det var ikke meningen at bare de med et registrert ildsted skal betale tilsynsgebyr, og formuleringen strider med ordlyden i § 6: «Gebyret innkreves for alle bruksenheter (boenheter) med minst ett aktivt røykløp til bruk for oppvarming.» 

For det er ikke uvanlig at noen leiligheter i et hus har ildsted, mens andre ikke har det. Likevel er det meningen at alle som har et aktivt røykløp i bruksenheten skal være med å dekke brannvesenets utgifter til tilsyn. Aktivt røykløp vil si at en eller flere bruksenheter har et ildsted tilknyttet røykløpet. 

Slik forskriften står i dag, har det ikke vært mulig å kreve gebyr fra dem som ikke har et registrert ildsted. Konsekvensen av denne utilsiktede feilen har vært at 6077 bruksenheter ikke er blitt fakturert. Regnskapet for tilsynsgebyret for 2023 ga dermed en underdekning på 2.424.723 kroner.

Dette er endringen

Byrådet mener derfor forskriften må endres, og viser til saksframstillingen i bystyresaken fra 2022, der intensjonen med tilsynsgebyret ble beskrevet: “Gebyret for tilsyn med fyringsanlegg og kontroll av feiebehov er foreslått likt for alle enheter med minst ett aktivt røykløp. Endringen innebærer at det årlige tilsynsgebyret, for de fleste, blir rimeligere.”

Forslaget til ny formulering av forskriftens § 4, 2. ledd lyder derfor: “Tilsynsgebyret faktureres eier av bruksenheten, jf. § 6, første ledd.”

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 18. april