Her er sakene fra byrådet 18. april

Aktuelle saker er folkehelseoversikt for Bergen, søknad om å benytte Fløysletten til teater, sak om parkering i forbindelse med opprustning av Løvstakksiden og reguleringsplan for Griegakademiet.

På møtet torsdag 18. april har byrådet behandlet disse sakene: 

Vedtak

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune