Forsiden av Grønn strategi
FORSLAG: Handlingsplanen er en oppfølging av Grønn strategi, som bystyret vedtok i januar 2023. Det er også bystyret som skal gjøre det endelige vedtaket om handlingsplanen.
Bilde: Bergen kommune

Legger fram handlingsplanen til Grønn strategi

Planen viser hva som må gjøres for å nå målene i kommunens klimastrategi.

Byrådet anbefaler bystyret om å vedta Handlingsplan til Grønn strategi. Planen gjør rede for hvilke tiltak som bør gjøres for å kunne nå målene i Grønn strategi.

Dette er målet med handlingsplanen

I første omgang er Bergens hovedmål å være et lavutslippssamfunn innen 2030. Det  innebærer at de direkte klimagassutslippene er minimert, ressursbruken er redusert, en sirkulær økonomi er etablert, naturen er styrket og Bergen er tilpasset et endret klima. 

For å lykkes med dette, trengs det et omfattende samarbeid mellom offentlige nivåer og ulike aktører. Handlingsplanen inneholder derfor en rekke tiltak som gjelder kommunens rolle som pådriver i samfunnsutviklingen. 

Når det gjelder kommunens egen virksomhet, legger byrådet fram Klima- og miljøhandlingsplan for Bergen kommune, Grønn virksomhet, samtidig med denne handlingsplanen.

Sammen viser de to planene hvilke konkrete skritt kommunen må sette i gang for å nå målene i Grønn strategi.

Prioriteringer de to neste årene

Det er syv år frem til 2030, og det haster med tiltak. Byrådet påpeker at vi allerede er langt på overtid for å hindre klimaendringer. Verden må handle nå for å unngå de mest katastrofale konsekvensene for jordkloden og menneskeheten.

For Bergen kommunes del er byrådet opptatt av at klima- og miljømålene skal ligge til grunn for alt kommunen gjør. De nærmeste årene må kommunen prioritere arbeidet med å integrere klimatiltak og -styring i måten kommuneorganisasjonen jobber på. Målet er at kommunen om to år er kommet så langt i arbeidet at handlingsplanen kan fases ut og erstattes i sin helhet av klimabudsjettet og kommunens styringsprosesser.

Det vil også være viktig å starte noen konkrete, målrettede tiltak de neste to årene, og handlingsplanen har mange eksempler på slike. Det er samtidig verdt å merke seg at mange tiltak ikke handler om at vi skal gjøre noe helt nytt, men at vi skal løse dagens oppgaver på en annen måte. Dette kan vi se igjen i at storparten av tiltakene kan gjennomføres innenfor dagens budsjettramme.  

Les dokumentene i saken.

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai

 

NYHETSBREV: Vil du ha nyhetsbrev fra oss? For å abonnere, gå til www.bergen.kommune.no/nyhetsbrev og legg inn e-post-adressen din.