Her er sakene fra byrådet 25. mai

Aktuelle saker er studentplan, likestillingsplan, ladestrategi for el-kjøretøy, grønn strategi, trestrategi og forbud mot mating av vilt i Bergen.

På møtet torsdag 25. mai behandlet byrådet blant annet disse sakene: 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.