Her er sakene fra byrådet 26. oktober

Aktuelle saker er planer for nye omsorgsboliger for utviklingshemmede på Nedre Totland og planer for nye boliger i Sandsliåsen.

I bystyrets møte 18. oktober meldte byrådsleder Rune Bakervik at han går av som byrådsleder. Byrådet fungerer derfor nå som et forretningsministerium.  

På møtet torsdag 26. oktober har byrådet som forretningsministerium blant annet behandle disse sakene:

Vedtak 

  • Byrådet har behandlet to skjenkesaker   

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

NYHETSBREV: Få aktuell informasjon om politiske saker og våre innbyggertjenester, samt gode tips om arrangementer og aktivitetstilbud.