Vil ha forbud mot mating av vilt i deler av Bergen

Byrådet ber bystyret vedta en egen forskrift som skal gjøre det enklere å holde rottebestanden i sjakk.

Forskriften innebærer å forby mating av vilt i et avgrenset område i Bergen sentrum.

Formålet er å begrense rottenes tilgang på mat i områder hvor det er problemer med en stor rottebestand. 

Det er gjort unntak for lokkemat i rottefeller, og for mating av fugler i et avmerket område ved Lille Lungegårdsvann:

Kartet viser hvor i Bergen sentrum forbudet gjelder
FORBUDT Å MATE: I forslaget til den nye forskriften er forbudet avgrenset til dette området i Bergen sentrum. Den gule sirkelen på Festplassen viser området der det fortsatt skal være lov å mate fugler.
Bilde: Bergen kommune

Ett av flere tiltak

Byrådet presiserer at forslaget til forskrift kun er ett av flere tiltak for å få en effektiv reduksjon av rottebestanden. Flere rottefeller, nye bosspann, hyppigere tømming av bosspann, samt holdningskampanjer og informasjonsvideoer er noen av de andre tiltakene.

Byrådet påpeker også at mating av fugler i utgangspunktet er en positiv aktivitet. Det gir innbyggere mulighet for nærkontakt med natur selv i sentrumskjernen. Matingen er også viktig for fuglene. 

Ønsker bevisste bergensere

Forhåpentlig vil forbudet gi innbyggerne en mer bevisst holdning til mating, slik at en kan håndtere dagens rotte-situasjon, men også for å forebygge at rottebestanden øker i problemområdet i Bergen sentrum.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai