https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg/900102/mote/6058006/sak/247783
MER MAT: Det blir stadig mer populært å stikke hendene i jorden for å dyrke mat og nyttige vekster i urbane omgivelser. Bildet er fra hagen i Lystgården på Landås.
Bilde: Håvard Prestegården

Vil ha innspill om urbant landbruk

Interessen for å dyrke i byen er stigende. Nå legger byrådet Handlingsplan for urbant landbruk i Bergen 2023 - 2027 ut til høring.

Annonseringsdato: 15. september 2023
Frist for innspill: 1. november 2023


Slik gir du innspill

Her kan du sende inn høringsinnspill (innlogging med BankID).

Byrådet har vedtatt at høringsutkastet til handlingsplanen skal legges ut til åpen høring. Det betyr at alle som ønsker å komme med innspill til planen er velkomne til å gjøre det.

Plandokument 

Høringsutkastet leser du her.

Økende engasjement

Handlingsplanen er en oppfølging av Dyrk Bergen – Strategi for urbant landbruk i Bergen.

Strategien har som mål at Bergen skal ta vare på matjord og utvikle gode matforsyningssystemer til bergenserne på en måte som tar vare på det biologiske mangfoldet. Det er også et hovedmål å legge til rette for urbane dyrkingsaktiviteter som blir gode møteplasser for innbyggerne på tvers av alder, kjønn, kultur eller bosted.

Siden bystyret vedtok Dyrk Bergen i 2019 har engasjementet for å dyrke mat i urbane omgivelser, både på tak og terrasser, i hager og kasser, på andelsgårder og parseller, vært sterkt økende i byen vår.

Den nye handlingsplanen inneholder tiltak som skal sette ytterligere fart på denne utviklingen de nærmeste årene.

Seks strategiske retninger

Handlingsplanen inneholder tiltak fordelt på seks strategiske retninger:

1. Etablere råd for urbant landbruk (samarbeidsforum for bærekraftig mat)

2. Øke bergensernes kunnskap om matproduksjon og urbant landbruk gjennom

kurstilbud og informasjon

3. Utvikle og legge til rette areal for urban dyrking

4. Ta vare på matjord, redusere matsvinn og resirkulere næringsstoffer

5. Urbant landbruk til arbeidstrening og etablering av ny næring

6. Urbant landbruk som et verktøy for å fremme inkludering, fellesskap og folkehelse

Bra for folkehelsen

Byrådet framhever at det er en styrke for samfunnet at flere får kunnskap om matproduksjon og bruk av lokale råvarer.

Byrådet vektlegger også at urbant landbruk er bra for folkehelsen, og at det er sosialt og inkluderende. Samtidig gir urbant landbruk et viktig bidrag til en stadig grønnere by med økt biologisk mangfold, gjennom endring av grå arealer til grønne aktiviteter.

Verden står overfor store utfordringer knyttet til klima, natur og matproduksjon. Derfor mener byrådet at vi må bruke de arealene vi har til å øke matproduksjonen.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 7. september