Her er sakene fra byrådet 7. september

Aktuelle saker er blant annet handlingsplan for urbant landbruk i Bergen 2023-2027, innbyggerinitiativ om å beholde akebakke på Landås og eiendomsstrategi for Bergen kommune.

På møtet torsdag 7. september behandlet byrådet blant annet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se sakregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.