Barn som er på helsestasjon ved Familiens hus i Arna og Åsane.
HELSESTASJON: Barn som er på helsestasjon ved Familiens hus i Arna og Åsane.
Bilde: Nina Blågestad

Gi innspill til Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier - frist 30. juni

Tiltak skal gi økt tilgjengelighet til tilbud og tjenester innen oppvekstområdet. Byrådet legger "Se meg, hør oss! Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier" på offentlig høring.

Annonseringsdato: 19. mai 2023
Frist for innspill: 30. juni 2023

Se meg, hør oss! Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier  tar utgangspunkt i byrådets beslutning i byrådssak 1016/23 om oppstart av et tredelt planarbeid den 26. januar 2023. Oppstartsaken omfattet også Strategi for oppvekst som er ute på høring i samme periode som denne handlingsplanen og Handlingsplan for barnevernet. Denne vil bli sendt på høring i slutten av mai 2023.

Strategien og handlingsplanene svarer på kravet i Lov om barnevern og barnevernsreformen om at kommunen skal utarbeide en forebyggende plan for atferdsvansker og omsorgssvikt. Forebygging av atferdsvansker og omsorgssvikt krever en bred kunnskapsbasert og tverrfaglig innsats, der det meste av innsatsen må foregå utenfor barnevernet.

Høringsutkast for Handlingsplan for tjenester til barn, unge og deres familier finner du her

Saksdokumentet finner du her

Send innspill

Send ditt innspill i eget høringsskjema her (krever pålogging via ID-Porten). 

Det er utarbeidet et eget innspillskjema med fem spørsmål/tema som vi oppfordrer benyttes til å gi høringsinnspill. Skjemaet kan lastes ned her: 

Deretter kan ferdig utfylt skjema lastes opp og sendes inn via høringsskjemaet.  Fristen for å sende inn innspill er 30. juni 2023.

Mer forebygging

Handlingsplanen lister opp 30 tiltak. Noen av tiltakene kan bidra til å nå flere mål. Handlingsplanen omhandler særlig samarbeid med barn, unge og deres familier, og hvilke forutsetninger som må være til stede for å få til en dreining i retning av mer forebygging, tidlig hjelp og oppfølging.

En overordnet og sektorovergripende strategi for oppvekst skal legge til rette for at vi kan komme oss fra dagens praksis til morgendagens ønskete situasjon i fellesskap, slik det er beskrevet i oppvekstreformen (se Figur 1 nedenfor).

Visuell fremstilling av ønsket dreining av arbeidet med oppvekst i Bergen kommune.
Visuell fremstilling av ønsket dreining av arbeidet med oppvekst i Bergen kommune.
Bilde: Grafikk: Bergen kommune

Denne dreiningen og spesifiserte innsatsen er hele kommunens utfordring og ansvar. Strategien og handlingsplanen favner om alle sektorer som jobber med, og for, barn og unge.

Likeverdige tjenester

– I handlingsplanen foreslås det tiltak som skal skape mer forebyggende, tidlig og tverrfaglig innsats, sier byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen.

- I Bergen skal barn og unge ha trygg en barndom og gode oppvekstsvilkår uavhengig av sosial bakgrunn. Tiltakene som legges frem i handlingsplanen skal bidra til at barn og familier skal møte trygge tjenester som gir dem hjelp som virker. De skal bli involvert og ha innflytelse, sier byråden.

Les dokumentene i saken

SE OGSÅ: Les alle sakene fra byrådet 19. mai