Har lagt frem handlingsplan for forebygging av negativ sosial kontroll

Byrådet har lagt frem Handlingsplan for forebygging av negativ sosial kontroll. Planen skal gjelde for årene 2023-2027.

Visjonen med dette arbeidet er at alle barn, unge og voksne får leve frie liv der de selv kan bestemme og ta egne valg om kropp, seksualitet og andre livsvalg.

Tre strategiske områder 

Byrådet foreslår 12 tiltak i handlingsplanen sortert under tre strategier:

1.            Styrke handlingskompetanse og tverrfaglig samarbeid
                - for å bistå utsatte på en faglig god måte. 

2.            Opplæring og kompetanseheving
               - for å forebygge og bekjempe fenomenet. 

3.            Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling regionalt og nasjonalt
                - for et inkluderende og rettferdig samfunn.

Veien videre

Byrådet mener at handlingsplanen gir en tydelig retning for Bergen kommunes forebyggende arbeid av negativ sosial kontroll og for at alle kan leve frie liv, og anbefaler derfor bystyret å vedta planen.

Les planen og dokumentene i saken 

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai