Bildet viser personer som trener i en park.
FOREBYGGER: Frisklivssentralen i sitt tilbud om gratis treninger i bydelene inngår som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid.
Bilde: Nina Blågestad

Høring: Slik skal det bli mindre helseforskjeller i Bergen

Byrådet legger ny folkehelsestrategi for Bergen 2023-2030 ut på høring.

Hovedmålet i ny folkehelsestrategi er å redusere sosiale helseforskjeller blant innbyggerne i Bergen. Strategien legges ut på høring med høringsfrist 23. juni.

GI INNSPILL: Her kan du komme med høringsinnspill  (krever pålogging via ID-Porten). 

Involverer alle sektorer

- Folkehelsen i Bergen er god, men den er skjevfordelt. Uansett hvem du er, hvor du bor og hvilken sosial bakgrunn du kommer fra skal du ha likeverdige muligheter til å nå ditt potensial for et godt liv med god helse. Det er et samfunnsansvar å legge til rette for dette, og folkehelsestrategien viser hvordan vi har tenkt å gjøre det i Bergen, sier byråd for helse og omsorg, Ruth Grung. 

- Som resten av landet har Bergen økende sosiale forskjeller i helse og livskvalitet. For å lykkes med å gi hele befolkningen god helse må vi fortsette det gode arbeidet som pågår med å tenke folkehelse i kommunens planarbeid og aktiviteter - på tvers av sektorer, sier Grung. 

Her er strategiene

Oppvekst, utdanning, arbeid og inntekt, bolig- og nærmiljø, samfunnsdeltagelse og levevaner er de viktigste påvirkningsfaktorene for helse og livskvalitet og årsaker til sosiale forskjeller. Dermed er dette også de viktigste innsatsområder i folkehelsearbeidet.

Her er noen eksempler på noen av strategiene for folkehelsen i Bergen:

  • Ha gode og tilgjengelige arenaer for organisert og egenorganisert aktivitet for alle aldersgrupper
  • Arbeide for at barnehager og SFO er tilgjengelig for alle barn uavhengig av foreldrenes økonomi
  • Legge til rette for aldersvennlige trygge og tilgjengelige byrom, møteplasser, servicetjenester og grøntområder. Eldre skal kunne beholde nettverk og utvikle nye nettverk ved flytting til aldersvennlige boliger.
  • Fremme samfunnsdeltakelse og inkludering, forebygge ensomhet, legge til rette for deltagende kulturaktivitet og tilrettelegge for at den sosiale dimensjon i ulike typer aktiviteter og arrangement styrkes
  • Legge til rette for helsefremmende digitale nærmiljø for barn og unge
  • Gjøre helsekonsekvensutredninger i planarbeid og utvikling av tiltak
  • Styrke kommunens forebyggende innsats og øke befolkningens helsekompetanse

Les folkehelsestrategien og dokumentene i saken.
 
SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai