Deltakere i Pride-paraden 2023 med regnbueparaplyer
REGNBUEPLAN: Byrådet legger frem plan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Bildet er fra Pride-paraden i Bergen.
Bilde: Katarina Lunde

Legger frem plan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Byrådet legger frem "Regnbuebyen Bergen. Plan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2023-2027".

Byrådet har hatt planen på høring og legger nå frem et oppdatert planutkast. 

Hovedmål i planen

Hovedmålet med planen er å sikre at Bergen er en inkluderende, god og trygg by å bo i for personer som utfordrer normer for kjønn og seksualitet. 

– Alle skal føle seg frie og trygge til å være den de er. Ingen skal oppleve diskriminering på grunn av sin seksualitet, sitt kjønnsuttrykk eller sin kjønnsidentitet, sier byråd for kultur, frivillighet og inkludering, Eduardo Andersen.

Hovedgrep i planen

Strategien for å nå dette målet er å føre en proaktiv politikk for å sikre trygghet og gode tjenester for personer som utfordrer normer for kjønn og seksualitet. 

Videre er kommunen avhengig av et tett samarbeid med byens LHBTI+-organisasjoner for kunnskapsdeling og - utvikling. Det er et felles samfunnsansvar å arbeide for skeives rettigheter og kommunen vil derfor også samarbeide tett med andre offentlige aktører der det er relevant. 

Bergen kommune skal også være en synlig støttespiller og pådriver i arbeidet for å søke om å få være vertskap for Europride 2027. 

Fire delmål

Planen inneholder 22 tiltak presentert under fire delmål: 

  • Synlighet
  • Oppvekst 
  • Livskvalitet
  • Trygghet

Planen skal videre til behandling i utvalg og bystyret. 

Les dokumentene i saken 

Les også tidligere omtale