Sender Plan for likestilling i mangfoldsbyen Bergen på høring

Byrådet sender Plan for likestilling i mangfoldsbyen Bergen på høring. Frist for å gi innspill er 27. april.

Plan for likestilling i mangfoldsbyen Bergen er en plan for Bergen kommune som myndighet, arbeidsgiver og tjenesteyter. Planen tar for seg kjønnslikestilling, med et særlig kvinnepolitisk fokus. 

Fokus på kvinner

En aktiv kvinnepolitikk er viktig for Bergen kommune. Kvinner diskrimineres fortsatt på flere samfunnsarenaer, på tross av at Norge er blant verdens mest kjønnslikestilte samfunn. Når kjønn omtales i planen, vises det til biologisk, psykologisk eller sosialt kjønn. Det betyr at denne planen også inkluderer personer som opplever seg som kvinne og som blir oppfattet som kvinne av andre. 

Fire satsingsområder

Likestilling handler om like muligheter uavhengig av kjønn. Byrådet har derfor valgt å innlemme noen tiltak rettet mot  gutter og menn i planen, selv om planen likevel skal ha et gjennomgående kvinnepolitisk fokus og avgrenses til å i hovedsak omfatte jenter og kvinner. 

Byrådet foreslår 31 tiltak i planen under fire strategiske satsningsområder: 

  • Arbeid og utdanning
  • Helse og sosial
  • Kultur og fritid
  • Kommunikasjon og samarbeid

Slik gir du innspill

Vil du gi innspill til planen? Høringsfristen er 27. april 2023. 

Høringsinnspill sendes til e-post:  byr.kultur.frivillighet.inkludering@bergen.kommune.no . Skriv: “Høringssvar Plan for likestilling + navn på organisasjonen” i emnefeltet på e-posten og gi samme navn til filen dersom høringssvaret sendes som vedlegg.

Les byrådssaken

LES OGSÅ: Se sakene fra byrådet 16. mars