Gå tilbake til:
Du er her:

Her er sakene fra byrådet 1. juni

Aktuelle saker er blant annet revidert budsjett, salg av boliger i Lotheveien, teknisk oppgradering av Ortun skole og redegjørelse om styrking av kommunale tjenester til papirløse.

På møtet torsdag 1. juni har byrådet blant annet behandle disse sakene: 

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.